Anasayfa » İlaç Rehberi » Demeprazol

Demeprazol

Demoksil nedir ne için kullanılır, Demoksil nasıl kullanılır, Demoksil’in saklanması, Demoksil’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Demoksil’in olası yan etkiler nelerdir.

Süspansiyon

Amoksisilin trihidrat

Ambalaj:

 125 mg/5 mL x 80 mL

: : 250 mg/5 mL x 80 mL’lik şişe.

Endikasyon:

 Duyarlı Mikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları; selülit, apse, impetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile sepsis ve bakteriyel menenjitin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon:

 Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığından bu özelliği unutulmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Alerjik Reaksiyonlar görülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker gö-rülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrek Olarak geri dönüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Amoksisilin,digoksin veya allopurinol ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların absorpsiyon larını artırabilir. Allopurinol İle beraber alındığında ciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar.Kumarin ile kullanılması halinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.

Doz Önerisi:

 Çocuklar için Süspansiyon formu tercih edilmelidir. 20kg’nin üstündeki çocuklara yetişkin dozu uygulanır. Doz yetişkinlerde 8 saatte bir 250 mg’dir. ağır ve kısmen dirençli enfeksiyonlarda yetişkinlere 8 saatte bir 500 mg verilir. Gonorede ve akut, basit anogenital veüretral enfeksiyonlarda (kadınerkek) yetişkinlerde olağan doz tek doz halinde 3 g amoksisilin dir. Bakteriyel menenjitte yetişkinlerdegünlük doz kg başına 150-200 mg olarak hesaplanır. Bu doz 8 veya 6 eşit kısma bölünerek 3 veya 4 saat ara ile verilir. amoksisilin ile tedavi, semptomlar kaybolduktan sonra en az 48-72 saat daha sürdürülmelidir.Hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda nükslerin ve komplikasyonların önlenebilmesi için tedavinin en az 10 gün sürdürülmesi önerilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın