Anasayfa » İlaç Rehberi » Devaljin

Devaljin

Devapen nedir ne için kullanılır, Devapen nasıl kullanılır, Devapen’in saklanması, Devapen’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Devapen’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IM

Penisilin G prokain(kristalize), Penisilin G potasyum (kristalize)

Ambalaj:

 400.000 Üİ (300.000/100.000 IU)x1 Flakon ve 1 çözücü

: 800.000IU (600.000/200.000 IU)x1 Flakon ve 1 çözücü.

Endikasyon:

 Pnömoni,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphtheriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksin yardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterli dozlarda ve antioksidan ile birlikte);sıçan ısırığı humması,Erizipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.

Kontrendikasyon:

 Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.

Uyarılar:

 Belirgin alerji ve/veya asmalı kişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedavi edilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedaviden sonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortaya çıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabilecek kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri:

 Makülopapüler-küntülerden eksfolyatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eş zamanlı olarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Bu Antibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmiş olgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesi ve ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyeli en aza indirir.

Doz Önerisi:

 Pnömokok enfeksiyonları tedavisinde 24 saatte bir 400.000 ile 800.000 ünite Devapen verilir. Bu uygulamaya bütün klinik belirtileri kaybolup vücut ısısı 72 saat süreyle normal düzeyde kalıncaya kadar devam edilir. Streptokok enfeksiyonlarında, görece hafif enfeksiyonlarda 12 saatte bir 400.000 ünite veya 24 saatte bir 800.000 ünite Devapen verilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda 12 saatte bir 800.000 ünite uygulanmalıdır. Stafilokok enfeksiyonlarında 12 saatte bir 400.000 ünite veya 24 saatte bir 800.000 ünite Devapen verilir. Menenjit, kavernöz sinüs trombozu gibi ağır enfeksiyonlarda 12 saatte bir 800.000 ünite verilmesi önerilir. Menenjit, meningokok sepsisi olgularında akut safhada kas içine her saatte bir 1.000.000 ünite suda eriyen penisilindenuygulanır. Daha sonra 12 saatte bir 800.000 ünite Devapen ile tedaviye devam edilir. Gonokok Enfeksiyonlarında genellikle akut ve komplikasyonsuz gonore 400.000-800.000 ünitelik tek bir enjeksiyon yeterli gelebilir. Primer,sekonder ve latent sifilizde 8 gün süreyle günde 800.000 ünite Devapen verilmesi önerilir. asemptomatik-rosifiliz, geç semptom gösteren nörosifiliz ve kardiyovasküler sifiliz olgularında günde 800.000 ünite olmak üzere 10 gün süreyle verilir. Gebelik durumunda sifiliz tedavisinde de 10 gün süreyle günde 800.000 ünite Devapen verilir. Sifiliz tedavisi görmüş annenin çocuğu 1. ve 6. aylarda serolojik teste tabi tutulmalıdır. Enfantil konjenital sifilizde Devapen 2 yaşına kadar olan çocuklarda kilo başına 200.000ünite hesabıyla bölünmüş dozlar halinde 8-10 süreyle verilir. Difteri Ve tetanos enfeksiyonlarında antitoksin uygulamasıyla birlikte 12 gün süreyle 800.000 ünite veya daha yüksek dozda Devapen önerilir.Profilaktik olarak: Romatizmal veya konjenital kalp hastalığı bulunan hastaların tonsillektomi ve diş çekimi gibi küçük operasyonlarından önce ve sonra sekonder enfeksiyonların önlenmesi için 400.000 veya 800.000 ünite Devapen önerili.

İçeriği Oyla

Yorum yapın