Anasayfa » İlaç Rehberi » Devapen

Devapen

Deticene nedir ne için kullanılır, Deticene nasıl kullanılır, Deticene’in saklanması, Deticene’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Deticene’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Dakarbazin

Ambalaj:

 100 mg x 10 Flakon ve 10 çözücü Ampul; 1 Flakon ve 1 çözücü Ampul

: 200 mg x 10 Flakon ve 10 çözücü Ampul; 1 Flakon ve 1 çözücü ampul.

Endikasyon: 

Primer endikasyonu malign melanom lardır. Ayrıca Hodgkin hastalığının sekonder tedavisinde ve yumuşak doku sarkomlarında da diğer etkili ajanlarla kombine olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Diğer bütünantineoplastik ajanlarda olduğu gibi gebelik, laktasyon ve ilaca karşı aşırı duyarlılığın var olduğu durumlarda kontrendikedir.

Uyarıla

r: İmmünsüpresif tedavi görenler hastanın enfeksiyonlara karşı direnci azalacağından, tedavi süresince enfeksiyon tehlikesi olan ortamlardan uzak tutulmaları gerekmektedir.

Yan Etkileri:

 En sıkraslanan yan etki hematolojik toksisiteler ve ilk olarak lö-kositve trombositleri tutar.Anemi bazan gö-rülebilir. Bazı olgularda hepatikven trombozu ve hepatoselüler nekrozla karakterize karaciğer toksisitesi görülmüştür.Anafilaktik reaksiyonlar görülebilir. Gastrointestinal Toksisite İse iştahsızlık, bulantı kusma, seyrek olarak da diyareşeklinde gö-rülür. Seyrek olarak görülen diğer bir yan etki psödo influenza sendromu (39°C ateş, miyalji, halsizlik) olup daha çok yüksek dozlarda görülmektedir. Diğer bildirilen yan etkiler alopesi, eritematöz ve ürtiker benzeri kızarıklıklar var ve çok seyrek rastlanmaktadır.

Doz Önerisi:

 Habis melanom da 10 gün süreyle 2-4.5 mg/kg/gün hesabıyla verilir ve 4 haftada bir tekrarlanır. Diğer bir seçenek 5 gün süreyle IV olarak 250 mg/m2/gün hesabıyla vermektir. Hodgkin hastalığında önerilen doz 5 gün süreyle 150 mg/m2/gündür. Diğer etkili ilaçlarla birlikte kombine olarak verilir ve 4 haftada bir tekrarlanır. Diğer bir seçenek de kombinasyon şemasının birinci gününde 375 mg/m² vermek ve 15 günde bir tekrarlanmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın