Anasayfa » İlaç Rehberi » Dianorm

Dianorm

Diazomid nedir ne için kullanılır, Diazomid nasıl kullanılır, Diazomid’in saklanması, Diazomid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Diazomid’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Asetazolamid

Ambalaj:

 250mgx10 tablet.

Endikasyon:

 Açık açı veya sekonder glokomun tedavisinde kullanılır. Akut konjestif glokomun preoperatuvar evresinde, konjestif kalp yetersizliği ve ilaçlarla oluşan sekonder ödemlerin tedavisinde diğer ajanlarla birlikte,epilepsi tedavisinde diğer ajanlarla birlikte yardımcı olarak ve akut yükseklik hastalarında semptomların önlenmesi ve iyileştirilmesinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 İdiyopatik,renal hiperkloremik asidoz, Addison hastalığı, böbreküstü bezinin yetersizliği ve karaciğer hastalığında özellikle hepatik sirozda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Diyabetli hastalarda karbonik anhidraz inhibitörleri; hiperglisemi ve glikozüri neden olabilir;bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Dikkat isteyen işlerde çalışan hastaların asetazolamid kullanırken uyulması gerekir. Özellikle İlk üç ayda gebelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Sersemlik,uyuşukluk, yüzde ve periferde parestezi görülebilir. Ender olarak,yorgunluk, eksitasyon, gastrointestinal bozukluklar, iştahsızlık,hematüri, kan şekerinde yükselme, glikozüri, aşırı susuzluk hali görülebilir. Ateş ve alerjik deri reaksiyonları, kemik iliği depresyonu bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Lityum,asetilsalisilik asit ve salisilatlar, diüretikler, insülin veoral antidiyabetik ajanlar, amfetamin, prokainamid, kinidin veolasılıkla trisiklik antidepresanlar, dijital glikozidleri, kortikosteroidler,kortikotropin ve amfoterisin B ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Açık açılı glokomda günde 1-4×250 mg, sekonder glokomve akut kapalı açı glokomda her 4 saatte 250 mg. Epilepside çocuklarda tedavi olarak 1-4 kerede bölünmüş dozlar olarak 8-30 mg/kg, erişkinlerde başlangıçta 1×250 mg.Optimum doz günde 375-1000 mg. Konjestif kalp yetmezliğinde sekonder ödemde sabahları 250-375 mg, akut yükseklik hastalığında günde 500-1000 mg kullanılır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın