Anasayfa » İlaç Rehberi » Diazomid

Diazomid

Diabinese nedir ne için kullanılır, Diabinese nasıl kullanılır, Diabinese’in saklanması, Diabinese’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Diabinese’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Klorpropamid

Ambalaj:

 250 mg x 100 tablets.

Endikasyon:

 İnsüline Bağımlı olmayan diabetes mellitusu bulunan, hiperglisemisi sadece diyetle kontrol edilemeyen hastalarda, kan şekerini düşürmek için diyete ek olarak endikedir.

Kontrendikasyon:

 İlaca Karşı bilinen hipersensitivite, komayla birlikte olan veya olmayan diyabetik ketoasidoz ve insüline bağımlı diabetes mellitus.

Uyarılar:

 Tüm sülfonilüre ilaçlar şiddetli hipoglisemi oluşturabilirler. Hipoglisemi durumlarından kaçınmak için doğruhasta seçimi, doz uygulaması ve bilgilendirme gereklidir. Böbrek Ve karaciğer yetmezliği klorpropamid kan düzeyinin yükselmesine yol açabilir. Gebelere, mutlak tıbbi bir zaruret gerekmedikçe verilmemelidir.Gebelikte kullanılırsa beklenen doğum tarihinden en az bir ay önce kesilmelidir.Bu ilacı alan annelerin emzirmeleri önerilmez.

Yan Etkileri:

 Nadiren Kolestatik sarılık görülebilir. Bu durum gelişirse klorpropamid kesilmelidir. Gastrointestinal bozukluklar en sık rastlanan reaksiyonlardır.Bulantı, diyare, kusma, iştahsızlık ve açlık hissi görülmüştür. Kaşıntı,ürtiker, makülopapüler erüpsiyonlar gibi diğer alerjik deri reaksiyonları görülmüştür. Sülfonilürelerle lö-kopeni, agranülositoz, trombositopeni,hemolitik anemi, aplastik anemi ve pansitopeni görülmüştür. Klorpropamid Nadiren hepatik porfiri ve disülfirama benzer reaksiyonlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Sülfonilürenin Hipoglisemik etkisi, nonsteroid antienflamatuar ajanlar ve proteinler yüksek oranda bağlanan ilaçlar, salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol,probenesid, kumarinler, monoamin oksidaz inhibitörleri ve adrenerjik blokerler gibi ilaçlarla artabilir. Alkol alımıyla disülfiram benzeri reaksiyon gelişebilir.Bazı ilaçlar hiperglisemi yapma eğilimi gösterir ve kontrolün kaybedilmesi yol açarlar. Bu ilaçların arasında tiyazitler ve diğer diüretikler,kortikosteroidler, fenotiyazinler, tiroid ürünleri, östrojenler,oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinik asit, sempatomimetikler,kalsiyum kanal blokerleri ve izoniazid sayılabilir.

Doz Önerisi:

 Diabetes mellitusun tedavisinde sabit bir dozaj yoktur. Diyet ile kontrol edilebilen hastalarda geçici kontrol kaybı zamanlarında kısa süreli Diabinese kullanımı yeterli olabilir. Total günlük doz genellikle her sabah kahvaltıyla bir tek doz olarak alınır. Bazı olgularda gö-rülengastrointestinal intolerans günlük dozu bö-lerek giderilebilir.BaşlangıçTedavisi: Hafifve orta şiddette, stabil NIDDM’lu orta yaşlı hasta günde 250 mg ile başlatılmalıdır.Yaşlı diyabetik hastalar sülfonilüre ilaçların hipoglisemik etkisi daha duyarlı göründüklerinden, yaşlı hastalar günde 100-125 mg gibi daha küçük dozlarla Diabinese’e başlamalıdır.Sürek tedavisi: Orta şiddette, stabil, orta yaşlı NIDDM’lu hastaların çoğu günde yaklaşık 250 mg ile kontrol edilirler.Birçok araştırıcılar daha hafif diyabetlilerde günde 100-125 mg’lik veya daha düşük dozların yeterli olduğunu bulmuşlardır. Daha Şiddetli diyabetiklerin çoğunda yeterli kontrol için günde 500 mg’ye ihtiyaç olabilir. Günde 500 mg’ye tam yanıt vermeyen hastalar genellikle daha yüksek dozlara da yanıt vermeyecek nelerdir. Günde 750 mg’dan fazla sürek dostlarından kaçınılmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın