Anasayfa » İlaç Rehberi » Dorsiflex

Dorsiflex

Dostinex nedir ne için kullanılır, Dostinex nasıl kullanılır, Dostinex’in saklanması, Dostinex’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Dostinex’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Kabergolin

Ambalaj:

 0.5 mgx2 ve 8 tablet.

Endikasyon:

 İdiyopatik Veya hipofiz adenomuna bağlı hiperprolaktinemilerin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Herhangi Bir ergot alkaloidine karşı aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda (ChildPughskoru C ), karaciğer yetmezliğinin şiddetine göre dozun düşürülmesigerekmektedir. Ciddi kardiyovasküler hastalığı, Raynaud sendromu, peptik ülserya da gastrointestinal kanama ve özellikle de psikotik mental hastalığı olankişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Kan basıncını düşürdüğü bilinen diğerilaçlarla birlikte alındığında dikkatli kullanılmalıdır. Gebe kalmak isteyenkadınlar kabergolini bıraktıktan en az bir ay sonra gebeliği düşünmeliler.Laktasyonu önlediğinden, bebeklerini emzirmek isteyen annelereverilmemelidir.

Yan Etkileri:

 Baş Dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı ve abdominal ağrı bildirilmiş, ayrıca,seyrek olarak palpitasyonlar, epigastrik ağrı, uyku hali, epistaksis ve geçici hemianopsi gözlenmiştir. Vazospazm ve bacak krampları seyrek olarak bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Uzun Süreli tedavide diğer ergot alkaloidleri ile birlikte kullanımı önerilmez.Prolaktin düşürücü etkisini azaltabilecek dopamin antagonisti etkinliği olan ilaçlarla (fenotiyazinler, butirofenonlar, tiyoksantenler, metoklopramid)birlikte kullanılmamalıdır. Sistemik biyoyarlık ve advers etkilerartabileceğinden, makrolid antibiyotiklerle (örn. eritromisin) birliktekullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Dostinex Tabletin yiyeceklerle birlikte verilmesi tavsiye edilir. Laktasyon inhibisyonu sağlamak için, postpartum ilk günde verilmelidir. Önerilen terapötik doz 1 mg olup, tek doz olarak verilir.Oluşmuş laktasyonun supresyonunu sağlamak için ise, önerilen terapötik dozaj rejimi, iki gün (toplam doz 1 mg) süreyle her 12 saatte bir 0.25 mg dir. Hiperprolaktinemik Bozuklukların tedavisinde Dostinex için önerilen başlangıç dozu, bir hafta için toplam 0.5mg dir. Bu doz, haftada bir defa tek doz olarak ya da haftada iki defa (örn.pazartesi ve perşembe) 0.25 mg olarak verilebilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın