Efpa

Enapril nedir ne için kullanılır, Enapril nasıl kullanılır, Enapril’in saklanması, Enapril’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Enapril’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

enalapril maleat

Ambalaj:

 5 mg x 20 Tablet

: : 10 mg x 20 Tablet

: : 20 mg 20 tablets.

Endikasyon:

 aCE inhibitörü olarak esansiyel hipertansiyon ve renovasküler hipertansiyon tedavisinde endikedir. Hipertansiyonda tek başına veya özellikle tiyazit grubu diüretikler olmak üzere diğer antihipertansif ajanlar birlikte kullanılabilir.

Kontrendikasyon:

 Enalapril Aşırı duyarlı hastalarda, geçmişinde aCE inhibitörlerine bağlı anjiyoödem öyküsü olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Çocuklarda süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Diğer aCE inhibitörleriyle olduğu gibi enalapril ile tedavi gören hastalarda yüz, dil, dudak, ekstremiteler ve boğazda anjiyoödem oluşabilir. Yüz, dil, dudaklarda şişme, yutmada ve nefes almada güçlük gibi ilk belirtilerin görülmesi halinde tedavi hemen kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviye ediciler ve potasyum içeren tuzlar gibi hiperkalsemiye yol açacak unsurların varlığında enalapril tedavisi çok dikkatli yapılmalıdır.

Yan Etkileri:

 En sık görülen yan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk hissidir. Çok seyrek olarak da sinirlilik, uykusuzluk, parestezi, somnolans, postural hipotansiyon, senkop, palpitasyon, gö-ğüs ağrısı, taşikardi, bradikardi,karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, dispepsi, nötropeni, agranülositoz,trombositopeni, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşüş,öksürük, dispne, kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinde geçici yükselme, proteinüri, glikozüri, cilt döküntüleri, tat kaybı, kas krampları, impotans, libido azalması, anjiyonörotik ödem, hiperpotasemi ve işitme kaybı gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diüretiklerve diğer antihipertansiflerle birlikte kullanıldığında hipotansifetkisi artabilir.Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmasısakıncalıdır. Prostaglandin sentezini inhibe eden nonsteroid antienflamatuvarlar enalaprilin hipotansif etkisini azaltabilirler. Lityum tedavisi altındaki hastalarda kullanılması serum lityum düzeyini artırır.

Doz Önerisi:

 Günlük doz hipertansiyonda başlangıç için 1x5mg ve daha sonra elde edilen yanıta göre 1-2 x 10-40 mg’dir. Hasta aynı zamanda diüretik tedavisi görmekteyim başlangıç dozu günde 2.5mg’dir. Konjestif kalp yetmezliğinde dijital ve/veya diüretik tedavisine yardımcı olarak başlangıçta 2.5 mg ve daha sonra 10-20 mg uygulanır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın