Anasayfa » İlaç Rehberi » Enapril

Enapril

Dysport nedir ne için kullanılır, Dysport nasıl kullanılır, Dysport’in saklanması, Dysport’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Dysport’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Clostridium botulinum toksini tip a hemaglutinin kompleksi 500 U

Ambalaj:

 1 flakon.

Endikasyon:

 Pediatrik Serebral palsi/spastik dipleji yetişkinlerde spazmodik tortikolis,yetişkinlerde blefarospazm, yetişkinlerde hemifasiyal spazm tedavilerinde endikedir. Çocuklarda hemifasiyal spazm, blefarospazm veya spazmodik tortikolis tedavilerinde Dysport’ un güvenirliği ispatlanmıştır.

Kontrendikasyon:

 Hipersensitivitesi bulunanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 İlacı uygulayacak hekimler, ilgili nö-nöromusküler orbital anatomiyi, daha önceki cerrahi işlemler nedeniyle bu anatomide meydana gelmiş olabilecek değişiklikleri ve standart elektromiyografik teknikleri çok iyi bilmelidirler. Bütün biyolojik ürünlerde olduğu gibi, bir anafilaktik reaksiyonun meydana gelmesi halinde, epinefrin bulunmalı ve gerekli olan diğer tüm önlemler alınmış olmalıdır. Gebelerde yalnızca çok kesin olarak gerekli olduğunda uygulanmalıdır.Toksinin süte geçip geçmediği de saptanmamıştır.Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Bir veya daha fazla ekstraoküler kas paralize edilmesi, oryantasyon bozukluğu, çift görme gibi etkiler meydana getirilmektedir.

Ptosis,vertikal deviasyon, vitröz hemoraji, retrobulbar hemoraji, kirpik ganglion hasarına uyan pupiler değişiklikler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Aminoglikozid antibiyotikler veya nöromusküler iletiye müdahale eden diğer ilaçlar, botulinum toksininin etkisini güçlendirebilir; bu ilaçlardan herhangi birini alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Pediatrik serebral palsi/spastik dipleji: Önerilen başlangıç dozu, her iki baldır kasları arasında bölünmüş doz olarak verilen 30 ünite/kg vücut ağırlığıdır. Eğer sadece bir baldır etkilenmişse, 15 ünite/kg vücut ağırlığı kullanılabilir.Spazmodik tortikolis: Başlangıçta önerilen doz, iki veya üç en aktif boyunkasına uygulanmak üzere her hasta için toplam 500 ünitedir. Rotasyonel Tortikolis için rotasyona kontralateral olarak sternomastoid kas içine 150 ünite ve çene/kafa rotasyonunun yönüne ipsilateral splenius capitis kası için e350 ünitenin uygulanmasıyla toplam 500 ünite dağıtılır. Laterokollis için ipsilateral splenius capitis kası içine 350 ünite ve ipsilateral sternomastoid kası içinede 150 ünite uygulanmasıyla toplam 500 ünite dağıtılır.Blefarospazm ve hemifasiyal spazm: Bilateral Blefarospazm tedavisinde önerilen başlangıç dozu her göz için 120 ünitedir.0.1 mL (20 ünite) enjeksiyonu gözün medialine, 0.2 mL (40 ünite) ise her bir gözün alt ve üst orbicularis oculi kaslarının, preseptal ve orbital kısımları arasındaki kavşak içine lateral olarak yapılmalıdır. Çocuklardaki hemifasiyal paralizi ve blefarospazm tedavilerinde etkinlik ve emniyeti ispatlanmıştır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın