Anasayfa » İlaç Rehberi » Epidosin

Epidosin

Eqizolin nedir ne için kullanılır, Eqizolin nasıl kullanılır, Eqizolin’in saklanması, Eqizolin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Eqizolin’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IM

Sefazolin

Ambalaj:

 250 mgx1 flakon ve ‰5’lik lidokain içeren 2 mL’lik çözücü ampul

: : 500 mg 1 flakon ve ‰5’lik lidokain içeren 2 mL’lik çözücü ampul

: : 1 gx1 flakon ve ‰5’lik lidokain içeren 4 mL’lik çözücü ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni,pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,prezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakterielli endokardit,pyelonefriitti pelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, folikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelviperitonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporin Grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler kontrendikedir.

Uyarılar:

 Sefalosporin, penisilin ya da diğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarak verilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Diyare,oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psödomembranöz kolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni,lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğe bağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerinde geçici artışlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Probenesid Sefalosporin Lerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerini daha uzun zaman devam etmesine yol açar.

Doz Önerisi:

 Toplam günlük dozlar her iki yol için aynıdır.Ancak IM formlar sadece İM yoldan uygulanmalıdır. IM/IV formlar ise her iki yoldan da uygulanabilir. Önerilen Dozlar ise şöyledir: Orta şiddette ve ağır enfeksiyonlarda 6-8 saatte bir 500 mg 1 g. Duyarlı Gram Pozitif kokların neden olduğu hafif enfeksiyonlarda 8 saatte bir 250 mg 500 mg. Akut komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonlarında 12 saatte bir 1 g. Pnömokok pnömonisi tedavisinde 12 saatte bir 500 mg. Yaşamı Tehdit eden ciddi enfeksiyonlar (endokardit, septisemi v.b.) için 6 saatte bir 1 g1.5 g (Bu enfeksiyonlarda nadir durumlarda günde 12 grama kadar sefazolin kullanılabilir). Operasyona başlamadan 1/2-1 saat önce 1 g; uzun süren (2 saat veya daha fazla) operasyonlar sırasında 500 mg 1 g (cerrahi girişimin süresine bağlı olarak uygulama değişebilir); operasyon sonrasında 24 saat süreyle 6-8 saatte bir 500 mg 1 g. Açık kalp ameliyatı ve prostatik artroplasti gibi enfeksiyon oluşmasının özellikle tehlike yaratabileceği durumlarda profilaktik uygulamaya müdahaleden sonra 3-5 gün süreyle devam edilebilir.Pediatrik dozlar: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda 25-50 mg/kg’lik günlük doz üç veya dört eşit doza bölünerek uygulanır. Şiddetli enfeksiyonlarda toplam günlük doz 100 mg/kg’ye çıkabilir.Renal fonksiyon yetmezliğinde doz kreatinin klirensine göre ayarlanır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın