Anasayfa » İlaç Rehberi » Farengil

Farengil

Farmorubicin nedir ne için kullanılır, Farmorubicin nasıl kullanılır, Farmorubicin’in saklanması, Farmorubicin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Farmorubicin’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

epirubicin HCL

Ambalaj:

 10 mgx1 Flakon ve 5 mL’lik çözücü

: : 50 mg 1 Flakon ve 25 mL’lik çözücü.

Endikasyon:

 Meme karsinomu,malign lenfoma, yumuşak doku sarkoması, mide, karaciğer, pankreas ve akciğer karsinomu, over karsinomu dahil olmak üzere, birçok tümör çeşidinde epirubicin ile yanıt alınmaktadır. İntravezikal olarak uygulandığında, mesanedeki karsinomun insi tu’nun ve papiler transisyonel hücreli karsinomunun tedavisinde ve transüretral rezeksiyondan sonra nükslerin önlenmesinde yarar sağlamaktadır.

Kontrendikasyon:

 Daha önce doksorubisin veya daunorubicin gibi diğer antrasiklinlerin maksimum kümülatif dozları ile tedavi görmüş hastalarda, radyoterapi veya diğer antitümör ilaçların yol açtığı ağır myelosupresyon saptanan hastalarda, halen veya daha önce kalp fonksiyonlarında bir bozukluk belirlenmiş olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Epirubicin yalnız antineoplastik ve sitotoksik terapide tecrübeli ve yetkili doktorların gözetimi altında uygulanmalıdır.Diğer antrasiklinler için tanımlanan türde bir kalp yetmezliği görülme riskini minimuma indirmek amacıyla, tedavi süresince kalp fonksiyonu dikkatle belirlenmelidir.İntramüsküler veya intratekal olarak olarak verilmemelidir.Serbest akışlı IV serum fizyolojik infüzyonu tüpüne enjekte edilerekverilmesi önerilir. Enjeksiyon sırasında epirubicin ekstravazasyonu,ağır doku lezyonlarına hatta nekroza yol açabilir. İntravezikal Uygulama bir kateter vasıtasıyla yapılmalı, ilaç mesanede 1 saat kalmalı, bu süre sonunda hastanın idrara çıkması sağlanmalıdır.Epirubisin uygulandıktan sonraki 1-2 gün boyunca idrar kırmızı bir renk alabilir. Gebelikte kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Miyelosüpresyonve kardiyotoksisitenin yanı sıra alopesi, stomatit görülebilir. Ayrıca Bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal rahatsızlıklar ve hiperpireksi bildirilmiştir. Nadiren ateş, titreme ve ürtiker bildirilmiştir.Anafilaksi gö-rülebilir

Doz Önerisi:

 Tek başına kullanıldığında erişkinlerde 60-90 mg/m2 IV olarak 3-5 dakikalık sürede uygulanmalıdır.Tedavi 21 günde bir tekrarlanmalıdır.Bir devrede uygulanacak total doz birbirini takip eden 2-3 güne bölünerek verilebilir.Diğer antitümoral ajanlarla birlikte kullanıldığında dozun yeterince azaltılması gerekir. İntravezikal uygulamada mesanenin papiller transisyonel hücreli karsinomunda 8 hafta süreyle her hafta 50 mg olarak uygulanmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın