Anasayfa » İlaç Rehberi » Favirab

Favirab

Fasturtec nedir ne için kullanılır, Fasturtec nasıl kullanılır, Fasturtec’in saklanması, Fasturtec’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Fasturtec’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Rasburikaz

Ambalaj:

 1.5 mgx3 flakon ve 3×1 mL solvent içeren ampul

: 7.5 mgx1 flakon ve 5 mL solvent iceren 1 ampul.

Endikasyon:

 Kemoterapi Başlangıcında, yüksek tümör yükü olan hematolojik maligniteli hastalar ile hızlı tümör lizisi veya küçülmesi riski taşıyan hastalarda, akut böbrek yetmezliğinden korunmak amacı ile akut hiperüriseminin tedavisi ve profilaksisinde.

Kontrendikasyon:

 Ürikazlara karşı aşırı duyarlılık, glikoz 6 fosfatdehidrogenaz eksikliği ve hemolitik anemiye neden olan diğer hücresel metabolik hastalıklarda kontrendikedir. Hidrojen peroksit, ürik asidin allantoin dönüşümünün bir yan ürünüdür. Hidrojen peroksidin neden olabileceği hemolitik anemilerin önlenmesi amacıyla,Fasturtec Bu hastalıkların bulunduğu kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Hastaların alerjik tipte istenmeyen etkileri, özellikle anafilaksi dahil ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarının başlangıcı açısından, yakın takibe alınması gerekir. Böyle bir durumda, tedaviye hemen ve süresiz olarak son verilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.Methemoglobinemi gelişen hastalarda uygulamaya hemen ve süresiz olarak son verilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Hemoliz gelişmesi durumunda, tedaviye hemen ve süresiz olarak son verilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Gebelik Sırasında veya emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 İlaca bağlı en önemli advers olaylar, başlıca döküntü olmak üzere alerjik reaksiyonlardır. Bronkospazm olguları ve anaflaksi dahil ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına da neden olduğu düşünülmektedir. Nadiren Hemoliz ve methemoglobinemi gibi hematolojik bozukluklara neden olmuştur.Rasburikaz aracılığıyla ürik asidin allantoine enzimatik dönüşümü sırasında hidrojen peroksit açığa çıkmaktadır. G6PD eksikliği olan hastalar gibi risk altındaki hasta grubunda hemolitik anemi veya methemoglobinemi gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Olası ilaç geçimsizliklerini önlemek amacıyla, rasburikazenfüzyonu, kemoterapötik ajanların uygulanması amacıyla kullanılan dan farklı bir infüzyon setinden verilmelidir. Farklı bir infüzyon seti kullanılması mümkün değilse, kemoterapötik ajanlar ve rasburikaz uygulamaları arasında,infüzyon seti % 0.9’luk NaCl solüsyonu ile yıkanmalıdır. Geçimsizlik olasılığı nedeniyle, seyreltme için dekstroz çözeltisi kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Hematolojik malignitelerin kemoterapisi konusunda eğitim almış bir hekimin gözetimi altında uygulanmalıdır. Yalnızca kemoterapinin başlangıcı sırasında veya kemoterapi başlangıcından hemen önce uygulanmalıdır.Önerilen doz 0.20 mg/kg/gün’dür.Fasturtec, 50 mL %0.9’luk sodyum klorür solüsyonu içinde, günde bir kez, 30 dakikalık intravenöz infüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Tedavi süresi 5 ile 7 gün arasında değişir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın