Anasayfa » İlaç Rehberi » Nootropil

Nootropil

Noral nedir ne için kullanılır, Noral nasıl kullanılır, Noral’in saklanması, Noral’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Noral’in olası yan etkiler nelerdir.

Pediatrik Şurup

Parasetamol

Ambalaj:

 120 mg/5 mL x 100 mL’lik şişe.

Endikasyon:

 Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlılığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.

Uyarılar:

 Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzun süren ağrılar, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Nadiren alerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi:

 Nöral Pediatrik Şurup: Küçüklerde günlük doz 3-4x½-3 ölçek şurup tur. Maksimum günlük çocuk dozu 1.2 g’dir.

Endikasyon:

 Akut ve kronik şizofreni, mani ve hipomani, organik psikozlar, psikolojik ajitasyon, çocuklarda şiddetli hipereksitabilite ve aşırı hiperaktivite,motor tikler ve Gilles de la Tourette sendromu, anksiyete nevrozu ve gerilim durumları, depresyon durumlarının anksiyete ile birlikte göz-rülen karışık nevrozların da endikedir. Haloperidol ayrıca düşük dozlarda antiemetik etki gösterir.

Kontrendikasyon:

 Ciddi Kardiyovasküler hastalığı olanlarda, alkoliklerde, parkinson hastalığında, glokom, hipertiroidi, karaciğer ve böbrek yetmezliği,idrar zorluğu, solunum yetersizliği, ciddi toksik santral sinir sistemi depresanları veya koma durumlarında ve haloperidol karşı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Alkol dahil SSS depresanları etkisini artırır. Makine veya motorlu araç kullanmak gibi dikkat isteyen tehlikeli işlerde gerekli olan mental ve/veya fiziksel yeteneği azaltacağı konusunda hastalar uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanılması önerilmez. Emziren annelerde kullanılması gerektiğinde, emzirme kesilmelidir. 3 yaşından küçük çocuklara verilmesi önerilmez.

Yan Etkileri:

 Nörolojiketkiler, özellikle ekstrapiramidal sendromlar en çok görünenlerdir.Endokrinolojik, dermatolojik, gastrointestinal, solunumla ilgili,kardiyovasküler ve fotosensitif deri reaksiyonları da rapor edilmiştir. Fotosensitif deri reaksiyonlarının az gö-rülmesi halindetedaviye devam edilebilir. Yüksek dozajlı tedavilerin başlangıcında;ekstrapiramidal yan etkiler, distonik reaksiyonlar ve huzursuzluk şeklinde görülür. Larengeal spazm meydana getiren distoni, akathisia ve tedavinin daha geç safhalarında bir psödo parkinson rijidite sendromu meydana gelebilir. Tardif diskinezi gö-rülebilir. Galaktorrhea,amenore, jinekomasti ve impotans görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Haloperidol;amfetamin, kumarin veya indandion türevleri, antikonvülzanlar,barbitüratlar, anti diskinetik ler, antihistaminikler,b adrenerjik blokerler, SSS depresanları,dopamin, efedrin, epinefrin, levodopa ile birlikte kullanılmamalıdır.Lityum tuzlarının haloperidol ile birlikte yüksek dozlarda kullanılması halinde ensefalopati sendromu ortaya çıkabilir.Yüksek dozda haloperidol metildopa nın etkisini artırır.

Doz Önerisi:

 Norodol Ampul: Yetişkinlerde çabuk ve acil kontrol için 10 mg genellikle yeterlidir. Günde 30 mg’ye kadar IM enjeksiyon verilebilir. Kontrol Sağlanıncaya kadar her 6 saatte bir daha fazla doz uygulanabilir.Sonra azaltılan dozlarda oral tedaviye geçilir. Gerekirse IV olarak uygulanır.

Norodol Damla/Tablet: Tablet ve damla ile yetişkinlerde tedaviye günde 10-15 mg’lı dozla başlanır ve memnun edici bir kontrol sağlanıncaya kadar doz artırılır. Maksimum düzelme sağlandığında doz tedrici olarak azaltılarak etkili olan en düşük doz olan sürek doza ulaşır ki, bu da birçok hasta için günde 1-10 mg arasındadır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın