Anasayfa » İlaç Rehberi » Fulpen

Fulpen

Fulsac nedir ne için kullanılır, Fulsac nasıl kullanılır, Fulsac’in saklanması, Fulsac’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Fulsac’in olası yan etkiler nelerdir.

Kapsül

fluoksetin HCL

Ambalaj:

 20 mgx16 kapsül.

Endikasyon:

 Depresyon Ve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nervoza ve obsesif kompulsif hastalık tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Fluoksetine Karşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyen deri döküntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır. Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların%10-15’inde anksiyete, sinirlilik ve uykusuzluk görülmüş ve hastaların%5 kadarı bu advers etkiler nedeniyle tedaviyi yarıda kesilmiştir.Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitörünün kullanımına son verildikten sonra fluoksetin tedavisi başlanacağı zaman, aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir. Dahagüvenli başka bir seçenek varsa gebelerde kullanılmamalıdır. Bebeğini Emziren annelere verilmemelidir. Herhangi bir psikoaktif ilacın,muhakeme yeteneğini ve becerileri olumsuz yönde etkileyebilecek konusunda hastalar uyarılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı, sinirlilik,uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması, yorgunluk,libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani ya da mani de görülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nöroleptik habis sendrom benzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri döküntüsü ve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoid reaksiyonlar dan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyan saç dökülmesi bildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazmgecikmesi ya da inhibisyonu) bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Lityum Fluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresan gibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlara en düşük dozda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan en düşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetin kullanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinal semptomlar bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

 Günde 1 kez ve sabah alınması yeterlidir. Aç veya tok iken alınabilir.Beklenen antidepresan etki diğer türevleri olduğu gibi 4 ile 5 haftalık uzun bir tedavi döneminden sonra sağlanır.Bu durum hasta ve çevresine hatırlatmalıdır. Akut durum düzeldikten sonra genellikle tedavi ileriye doğru sürdürülmelidir. Doz bazı kişilerde günde 80 mg’ye kadar arttırılabilir de, günde 20 mg’liktek dozun yeterli olduğu, uygulamalardan anlaşılmıştır. Günde 20 mg’yi aşan dozlar bölünerek verilmelidir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın