Anasayfa » İlaç Rehberi » Furoksan

Furoksan

Fulpen nedir ne için kullanılır, Fulpen nasıl kullanılır, Fulpen’in saklanması, Fulpen’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Fulpen’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

asetilsalisilik asit 400 mg, kafein 50 mg, kodein fosfat 9.5 mg

Ambalaj:

 20 tablet.

Endikasyon:

 Bütün ağrılı durumlarda kullanılır. Özellikle soğuk algınlığı, grip ve ateşli hastalıklarda önerilir.

Kontrendikasyon:

 Salisilatlara Karşı aşırı duyarlılık hallerinde, hemorajik diyatez, mide ve duodenum ülserlerinde, bronşiyal astım ve amfizem olgularında kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Böbrek harabiyeti olanlar dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik sırasında dikkatle kullanılmalıdır.Beklenen doğum tarihinden 4 hafta önce kullanılmamalıdır. Bağımlılık Yapabilir, uzun süre kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Bazı hastalarda gastrointestinal bozukluklar, gizli gastrointestinal kanamalar,bazan da aşırı duyarlılık reaksiyonları (örn. bronkospazm, deri reaksiyonları)görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Antikoagülanların(örn. heparin ve kumarin türevleri) etkilerini ve steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinal kanama olasılığını artırır.Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin ve oral antidiyabetiklerin(örn. sülfonilüre) dozunun ayarlanması gerekebilir. Furosemid,spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkileriniazaltır. Salisilatlar tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir.Oral kontraseptifler ve simetidin, kafein metabolizmasını inhibe ederek farmakolojik etkisini çoğaltır. Sigara, eliminasyonu artırabilir.Kodein; genel anestezikler, antihistaminikler, fenotiyazinler,barbitüratlar, trankilizanlar, sedatif hipnotikler, trisiklik antidepresan ve diğer SSS depresanları ile dikkatle kullanılmalıdır ve bu ilaçların dozu azaltılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Günlük doz erişkinlerde 3×1-2 Tablet ve çocuklarda3x½ Tablettir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın