Anasayfa » İlaç Rehberi » Gayaben

Gayaben

Gansol nedir ne için kullanılır, Gansol nasıl kullanılır, Gansol’in saklanması, Gansol’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Gansol’in olası yan etkiler nelerdir.

Damla

Sülfisoksazol

Ambalaj:

 0.2 g/mLx5 mL’lik damlalıklı şişe.

Endikasyon:

 Topikal Olarak duyarlı mikroorganizmaların neden oldukları konjonktivit,korneal ülserler, trahom ve gözün diğer yüzeyel enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Klamidyal oftalmik enfeksiyonların tedavisinde sülfisoksazol ile topikal tedavinin yanı sıra oral yoldan sülfonamidler veya tetrasiklin uygulanmalıdır.

Kontrendikasyon:

 Sülfonamidler Aşırı duyarlılığı bilinen olgularda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Pürülan eksüdasyonun bulunduğu göz ve ilgilidokuların enfeksiyonlarında uygulanmamalıdır. Gö-ze topikal olarakuygulanan sülfisoksazolun sistemik emiliminin çok düşük olmasına rağmen, gebelerde ilaç plasentaya geçeceğinden; emziren annelerde süte geçiş söz konusu olduğundan bu dönemlerde uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Göze uygulandığında çok seyrek olarak yanma ve batma hissi oluşturabilmektedir. Ayrıca sülfonamidli Solüsyonların Topikal uygulanması sistemik desensitizasyon; bu da daha sonraki sistemik sülfonamid uygulamalarında alerjik reaksiyonların ortaya çıkışına neden olabilmektedir.

İlaç Etkileşimleri:

 Gümüş içeren preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.Gentamisin sülfat oftalmik Solüsyonları ile eşzamanlı uygulanmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Her 3-4 saatte bir her göze 2-3 damla damlatılması önerilir. Tedavi, semptomlar ortadan kalkıncaya ve göz tamamen iyileşinceye kadar sürdürülmelidir. Uygulama, göz iç kirişine damlatma ve bu işlemden sonra göz iç köşesine parmakla basılarak, ilacın akıp gitmesi engellenerek yapılmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın