Anasayfa » İlaç Rehberi » Imovax Meningo A+C

Imovax Meningo A+C

Implanon nedir ne için kullanılır, Implanon nasıl kullanılır, Implanon’in saklanması, Implanon’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Implanon’in olası yan etkiler nelerdir.

İmplant

Etonogestrel 68 mg

Ambalaj:

 1 implant (aplikatör içinde).

Endikasyon:

 Kontrasepsiyon ve dismenore tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sadece Progesteron içeren kontraseptifler, aşağıda sıralanan durumların herhangi biri mevcutsa kullanılmamalı ve kullanımı sırasında ilk defa ortaya çıkarsa, üründerhal kesilmelidir: Bilinen veya şüpheli gebelik.Aktif venöz tromboembolik hastalık.Ağır karaciğer hastalığının olması veya karaciğer fonksiyon testlerinin normal dönmediği hastalık öyküsü. Progestagen bağımlı tümörler. Teşhis konmamış vajinal kanama. Etonogestrel karşı aşırı duyarlı k.

Endikasyon:

 ACE inhibitörü olarak renal hipertansiyonda ve esansiyel hipertansiyonun tüm evrelerinde endikedir. Ayrıca, kronik kalp yetmezliği tedavisinde dijital ve/veya diüretiklerle birlikte endikedir.

Kontrendikasyon:

 Silazaprile veya diğer ACE inhibitörlerine aşırı duyarlıolan hastalarda kontrendikedir. Diğer ACE inhibitörleri gibi silazapril de önceden ACE inhibitörleri ile tedaviye bağlı anjioödem öyküsü olanlarda kontrendikedir. Silazapril, diğer ACE inhibitörlerinde olduğu gibi, gebelikte ve laktasyon sırasında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Aort stenozu ve diğer darlığı tıkanma patolojileri olan olgularda dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek doz diüretik kullanmakta olan yaşlı kronik kalp yetmezliği olgularında, önerilen 0.5 mg lık başlangıç dozu kesinlikle uyulmalıdır. Bazı durumlarda, özellikle kusma, ishal, daha önceki diüretik tedavisi, düşük sodyumlu diyet ve diyaliz gibi önemli miktarda sodyum ve su kaybının söz konusu olduğu olgularda ACE inhibitörü tedavisine bağlı semptomatik hipotansiyon bildirilmiştir. Böbrek fonksiyon bozuk-luğubulunan hastalarda daha düşük dozlara gereksinim duyulabilir. ACE inhibitörleri kullanan ve sarılık gelişen veya karaciğer enzimlerinde anlamlı artışlar olanhastalarda ACE inhibitörüne son verilmeli ve uygun bir medical izlemeye alınmalıdır. ACE inhibitörlerinin, tansiyon düşürücü etkisi olan anestezik ilaçlarla birlikte kullanılması arteriyel hipertansiyon oluşturabilir. Diyabetli Hastalarda ACE inhibitörü verilmesi oral hipoglisemik ilaç veya insülinin kan şekeri düşürücü etkisini potansiyalize edebilir.

Yan Etkileri:

 En sık karşılaşılan yan etkiler baş ağrısı ve baş dönmesidir. Yorgunluk, hipotansiyon, dispepsi, bulantı, döküntü ve öksürük görülebilir. Silazapril kullanan hastalarda izole pankreatit olguları (bazan ölümcül) bildirilmiştir. Silazapril kullanan hastalarda nadir olarak anjiyonörotik ödem bildirilmiştir. Bu sendrom larinks ödemi ile birlikte seyredebileceğin den, yüz, dudaklar, dil, glottis ve/veya larinksin tutulduğu olgularda silazapril hemen kesilmeli ve gereken tedavi uygulanmalıdır.

İlaç Etkileşimleri:

 Kan basıncını düşüren diğer ilaçlarla birlikte uygulandığında aditif bir etki gözlemlenebilir. Silazapril ile birlikte kullanılan potasyum tutucu diüretikler ve potasyum ilaveleri, özellikle böbrek yetmezliği olgularında serum potasyumunu artırabilmek nedir. Nonsteroid antienflamatuvarbir ilaçla birlikte kullanımı silazaprilin antihipertansif etkisiniazaltabilir.

Doz Önerisi:

 Günde bir kez verilmelidir. Yemekten önce veya sonra verilebilir. Doz daima günün yaklaşık aynı saatinde alınmalıdır. Esansiyel Hipertansiyonda önerilen başlangıç dozu günde bir kez 1-1.25 mg dir. Normal Dozu günde bir kez 2.5 ile 5 mg arasındadır. Günde 5 mg hibace ile yeterli kan basıncı kontrolü sağlanamazsa, potasyum tutucu olmayan bir diüretiğin düşük dozu ile birlikte verilecek antihipertansif etki artırılabilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın