Anasayfa » İlaç Rehberi » Implanon

Implanon

Innohep nedir ne için kullanılır, Innohep nasıl kullanılır, Innohep’in saklanması, Innohep’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Innohep’in olası yan etkiler nelerdir.

Kullanıma Hazır Enjektör

Tinzaparin sodyum

Ambalaj:

 3.500 IU/0.35 mLx10 enjektör

: 4.500 IU/0.45 mLx10 enjektör

: 14.000 IU/0.7 mL x 2 enjektör.

Endikasyon:

 Derin ven trombozunun ve pulmoner embolinin tedavisi, genel cerrahi veya ortopedik operasyon geçiren hastalarda postoperatif derin ven trombozunun önlenmesi,hemodiyaliz ve vücut dışı dolaşım için oluşturulmuş intravenöz yollar pıhtılaşmanın önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık, halen veya geçmişte heparin kullanımına bağlı trombositopeni,kontrol edilemeyen hipertansiyon, ciddi karaciğer yetmezliği, aktif peptik ülser akut veya subakut septik endokardit, intrakraniyal hemoraji ve anidüşükler gibi genel ve fokal kanama eğilimi riski taşıyan durumlar.

Uyarılar:

 IM enjeksiyon uygulanmamalıdır. Kanama riski olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.Şiddetli bir kanama görüldüğünde tinzaparin tedavisine devam edilmemelidir.Trombositopeni oluşması durumunda hasta yakından izlenmelidir. Gebelikte Kullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 En sık görülen yan etki kanama olmakla birlikte major kanama insidansı çok düşüktür. SC uygulanmasının ardından hafif lokal irritasyon, ağrı, hematom ve ekimoz görülebilir. Çok daha nadir olarak priapizm ve deri nekrozları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Oralantikoagülanlar, platelet inhibitörleri (örn. salisilatlar, dipiridamol, NSAEilaçlar), desktran ve K vitamini antagonistleri gibi trombosit fonksiyonu,agregasyon veya koagülasyon sistemini etkileyen ilaçlarla birlikte kullanılması gerekli ise hastanın klinik ve laboratuvar yönünden yakından izlenmesi önerilir.

Doz Önerisi:

 Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli Tedavisinde: Önerilen Doz günde bir kez subkutanöz 175 Anti Xa IU/kg vücut ağırlığı dır.Orta ölçüde tromboz riski olan hastalarda tromboprofilaksi(genel cerrahi): Ameliyat gününde ameliyattan 2 saat önce subkutan yoldan 3.500 Anti Xa IU ve ameliyattan sonra 7-10 gün süreyle günde bir kez 3.500 Anti Xa IU.Yüksek ölçüde tromboz riski olan hastalarda tromboprofilaksi (örn. total kalça replasmanı): Ameliyat gününde ameliyattan 12 saat önce subkutan yoldan 4.500 Anti Xa IU veya ameliyattan 2 saat önce ve ameliyattan sonra 7-10 gün süreyle günde bir kez 50 Anti Xa IU/kg vücut ağırlığı.Kısa süreli hemodiyaliz için (4 saatten daha kısa): Diyalizin başlangıcında diyalizörün arteriyel tarafına(veya intravenöz olarak) 2.000-2.500 Anti Xa IU luk bolus bir doz.Uzun süreli hemodiyaliz için (4 saatten daha uzun): Diyalizin başlangıcında diyalizörün arteriyel tarafına(veya intravenöz olarak) 2.500 Anti Xa IU luk bolus bir sözün ardından bir füzyonla 750 Anti Xa IU/saat.Preparatlar sodyum metabisülfit içerdiğinden, bu maddeye alerjisi olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın