Anasayfa » İlaç Rehberi » Innohep

Innohep

Humalog nedir ne için kullanılır, Humalog nasıl kullanılır, Humalog’in saklanması, Humalog’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Humalog’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Ambalaj:

 1000 IU/10 mLx1 flakon.

Endikasyon:

 Normal Glukoz düzeyinin korunması için insüline gerek duyan erişkin ve çocuk diabetes mellitus hastalarının tedavisinde endikedir. Ayrıca diabetes mellitusun başlangıç stabilizasyonu için de endikedir.

Kontrendikasyon:

 Hipoglisemidurumunda veya insülin lisproya karşı hipersensitivitesi olan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar:

 Hasta,yeni bir insüline geçerken kesinlikle tıbbi gözetim altında bulundurulmalıdır.İnsülin lispro hayvan kökenli insülinlerle karıştırılmamalıdır. İnsülinlispro dozlarının diğer insülin dozlarından farklı olması gerekebilir.Böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde insülin gereksinimi azalabilir. Hastalık Ya da duygusal bozukluklarda insülin gereksiniminde artış olabilir. Gebelik Sırasında insülin tedavisi gören hastada (insüline bağımlı diyabet ya da gestasyonel diyabet) diyabet kontrolü büyük önem taşır. Genellikle, insülin gereksiniminde ilk trimesterde azalma, ikinci ve üçüncü trimester lerde artış gözlenir. Diyabetli hastaların gebeliği sırasında glukoz düzeyleri dikkatlice monitörize edilmeli ve genel sağlık durumu yakından izlenmelidir. Emziren annelerin insülin dozunda ve yemek düzeninde değişiklik yapmaları gerekebilir.

Yan Etkileri:

 En sık yaşanan yan etki hipoglisemidir. Hafif Orta hipoglisemi, bulanık görme, soğuk terleme, konsantrasyon güçlüğü, anksiyete, depresyon, baş dönmesi, sersemlik,açlık hissi, kalp hızında artma, baş ağrısı, irritabilite ya da anormal davranışlar, sinirlilik, uyku bozuklukları, konuşma bozukluğu, ellerde ayakta, dudakta ya da dilde titreme gibi semptomlara yol açabilir. Enjeksiyon Bölgesinde lipodistrofi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Oral antidiyabetik ajanlar beraber kullanılması halinde insülin lispro dozunu azaltmak gerekebilir.Kortikosteroidler, izoniazid, niasin, östrojen, oral kontraseptif ajanlar,fenotiazinler, danazol,b2 stimülanları (ritodrin, salbutamol, terbutalin) tiroid replasman tedavisinde kullanılan ajanlar gibi hiperglisemik aktivite gösteren ilaçlar insülin gereksiniminde artışa yol açabilir. Oral antidiyabetikler, salisilatlar (örneğin aspirin),sülfonamid türevi antibiyotikler, bazı antidepresanlar (MAO inhibitörleri) ve ACE inhibitörleri (kaptopril, enalapril), beta blokerler, oktreotid, alkol gibi hipoglisemik aktivite gösteren ajanlar kullanıldığında insülin dozunun azaltılması gerekebilir.

Doz Önerisi:

 Doz, hastanın gereksinimine göre hekim tarafından belirlenmelidir.Humalog İnsülin, subkutan veya enfüzyon pompaları ile birlikte kullanılabilir.Humalog Kartuş preparatları SC enjeksiyon (deri altına)uygulanmalıdır, ancak endikasyon varsa, IM yolla da uygulanabilir.Humalog Enjeksiyonları sırasında bir kan damarına girilmediğinden emin olunmalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın