Anasayfa » İlaç Rehberi » Lanzedin

Lanzedin

Largactil nedir ne için kullanılır, Largactil nasıl kullanılır, Largactil’in saklanması, Largactil’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Largactil’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul

Klorpromazin

Ambalaj:

 25 mg/5 mLx10 ampul.

Largactil

Kaplı Tablet

Klorpromazin

Ambalaj:

 100 mgx30 tablet.

Endikasyon:

 Vagolitik,sedatif ve antiemetik özellikleri olan bir nöroleptikler.Nöropsikiyatride: Akut psikozlar: Ajitasyon durumları,hipomani ve mani ler, delirium nöbetleri, konfüzyonlu sendromlar.Kronik psikozlar: Şizofrenik durumlar, özellikle paranoid şizofreniler, kronik delirium durumları. Büyüklerde Ve çocuklarda saldırganlık durumları, senil demans sırasında eksitasyon durumları.Genel tıpta: Çeşitli hastalıklar sırasında görülebilen anksiyete ve ajitasyon durumları.Bulantı ve kusmalar, kaşıntılı dermatozlar, infantil tirotoksikozlar.Anestezide: Hastanın anesteziye hazırlanması, potansiyalize anestezi. Şok durumlarının önlenme ve tedavisi.Doğumda: Doğum analjezisi, eklampsi.

Kontrendikasyon:

 Barbitürat Ve alkol komaları, dar açılı glokom ve prostat hipertrofisine bağlı olabilecek idrar tutulmalarında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Hastada hipertermi görüldüğünde klorpromazin tedavisine son verilmelidir. Özellikle tedavinin başında görülen somnolans hali dolayısıyla makine veya araç kullanan hastalara dikkatli olmaları söylenmelidir. Tedavi sırasında alkollü içki almaları konusunda hastalar uyarılmalıdır.Gebelik ve emzirme dönemlerinde ilacın yararı/risk oranı göz önünde tutulmadan kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Sedasyon Ya da uyuklama, diskinezi durumları, ortostatik hipotansiyon,ağız kuruluğu, kabızlık, akomodasyon bozuklukları, idrar tutulması,impotans, frijidite, amenore, galaktore, jinekomasti, hiperprolaktinemi,deri pigmentasyonları, gözün ön segmentinde pigment çöküntüleri,çok seyrek olarak lökopeni ve agranülositoz.

İlaç Etkileşimleri:

 Klorpromazin Diğer antikolinerjik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, yan etki artışına (ağız kuruluğu, idrar tutulması vb.) yol açabilir. Oral antikoagülanların etkisini azaltabilir.adrenerjik blokaj yapabilir.Epilepsi eşiğini azaltabilir. Antikonvülsan İlaçlar kullanan hastalarda doz ayarlaması yapmak gerekebilir.Birlikte propranolol alan hastalarda her iki ilacın plazma düzeyi artabilir. Klorpromazin İle birlikte kullanıldıklarında antihipertansif ilaçların ve SSS depresyonu yapan ilaçların (hipnotikler, trankilizanlar,anestezikler, analjezikler) etkisi artabilir. Alkollü içecekler,levodopa ve lityum tuzları ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Largactil Ampul: Erişkinlerde IM veya IV infüzyon yoluyla gerektiğinde 24 saat içinde 3-4 kez tekrar olmak üzere 1-2 Ampul uygulanır. Çocuklardapsikiyatrik hastalıklarla terminal hastalıklardaki bulantı vekusmaların tedavisinde (1 yaşından küçük çocuklarda çok gerekli değilse önerilmez) 1-12 yaş arası çocuklarda gerektiğinde 24 saat içinde 3-4 kez tekrarlamak üzere 0.5 mg/kg önerilir. Günlük uygulanacak miktar 1-5 yaş arası 40 mg’yi; 6-12 yaş arası 75 mg’yi aşmamalıdır. Anestezi Girişimleri sırasında 1-12 yaş arası çocuklarda başlangıç dozu olarak 0.5-1 mg/kg, sürek dozu olarak gerektiğinde 24 saat içinde 4-6 kez tekrarlamak üzere 0.5 mg/kg’lik dozlar önerilir.Largactil Tablet: Erişkinlerde Günlük doz 25-150 mg’dir.Bu doz günde 3-4 eşit kısımda uygulanmalıdır. Etkili Doz bulununcaya kadar doz artırımı tedricen yapılır.Ortalama doz günde 50-75 mg’dir.Bu pozoloji özellikle nöropsikiyatrik durumlarda aşılabilir. 5 yaştan küçük çocuklarda 1 mg/kg’lik doz 2-3 kerede verilir. 5 yaşından büyük çocuklarda, erişkin dozunun üçte biri ya da yarısı verilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın