Anasayfa » İlaç Rehberi » Largopen

Largopen

Konsantre Potasyum nedir ne için kullanılır, Konsantre Potasyum nasıl kullanılır, Konsantre Potasyum’in saklanması, Konsantre Potasyum’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Konsantre Potasyum’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Potasyum klorür

Ambalaj:

 20 mEq (2 mEq/mL): 25×10 mL’lik plastik Flakon

: 40 mEq (2 mEq/mL): 25×50 mL’lik plastik Flakonlarda 20 mL enjektabl çözelti.

Endikasyon:

 Yeterli Potasyum alınmaması veya aşırı potasyum kaybı sonucunda ortaya çıkan hipopotasemi hallerinde endikedir. Digitalis intoksikasyonunda, hipokalemik familyal periyodik paralizi de ve hipertansiyon tedavisinde potasyum kaybını artıran diüretik verildiğinde diüretik dozu değiştirilemiyorsa verilir.

Kontrendikasyon:

 Potasyum preparatları, hiperkalsemi varsa kontrendikedir. Ayrıca, spironolakton, triamteren, amilorid gibi potasyum tutucu diüretik olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Böbrek hastalığı, kalp hastalığı ve asidoz varsa, sık sık potasyum konsantrasyonu yapılmalı ve ilaç dikkatle kullanılmalıdır. Potasyum klorür gebelikte kullanılacağı zaman, anneye sağlayacağı yararlarla fetüs üzerindeki olası zararlar dikkatle tartılmalıdır. Emziren annelerde potasyum klorür sütle yenidoğana geçtiğinden, bu husus göz önüne alınmalıdır. Akut ve kronik böbrek yetmezliğinde potasyum atılımı bozulmuşsa, oral veya parenteral olarak verilen potasyum klorürün tehlikeli hiperkalemi durumlarına neden olabileceği dikkate alınmalıdır. Oral potasyum bulantı, kusma,karın ağrısı ve ishale neden olabilir. İlacı daha çok dilüe ederek,yemeklerden sonra alarak veya dozu azaltarak bu önlenebilir. Nadiren Deri döküntüsü bildirilmiştir. IV potasyum klorür infüzyonu vena irritasyonu ve flebite neden olabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Potasyum klorür amfoterisin ile geçimsizdir. Amikasin sülfat, dobutamin HCl ve sabit yağ emülsiyonları ile geçimsizlikleri rapor edilmiştir.Amilorid, spironolakton ve triamterengibi potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Müstahzar kullanımdan önce dilüe edilerek IV infüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Serum potasyum düzeyi 2.5 mEq/l’den yüksek olduğu durumlarda 40 mEq/l. konsantrasyona kadar 10 mEq/saati aşmayacak hızda verilir. 24 saatlik total doz maksimum 200 mEq’dir. 2 mEq/l’den düşük serum potasyum düzeyleri (elektrokardiyografik değişiklikler,kas paralizi) gibi acil olgularda dikkatli bir şekilde 40 mEq/saate kadar çıkan hızda infüze edilebilir. Bu durumda kalp sürekli izlenme live 24 saatlik konsantrasyonun 400 mEq’i geçmemesine dikkat edilmelidir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın