Anasayfa » İlaç Rehberi » Lercadip

Lercadip

Lescol nedir ne için kullanılır, Lescol nasıl kullanılır, Lescol’in saklanması, Lescol’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Lescol’in olası yan etkiler nelerdir.

Kapsül

Fluvastatin 

Ambalaj:

 40 mgx28 kapsül.

Endikasyon:

 Primer Hiperkolesterolemi ve mikst dislipidemili (Fredrickson Tip IIa IIb) hastalarda, yükselmiş olan total kolesterol, LDl kolesterol,apoB ve TG değerlerinin düşürülmesinde diyete destek olarak endikedir.Fluvastatin ayrıca, koroner kalp hastalığı ve hafif formları da dahil primer hiperkolesterolemili hastalarda, koroner aterosklerozun ilerlemesini yavaşlatma da endikedir.

Kontrendikasyon:

 Fluvastatin Karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir. Aktif Karaciğer hastalığı bulunanlarda veya serum transaminazları açıklanamayan inatçı yükselmeler gösteren hastalarda kontrendikedir.Gebelikte ve emziren annelerde kullanılmaz. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda uygun kontraseptif önlemler alınmadıkça kontrendikedir.

Uyarılar:

 Çok ender durumlarda ilaca bağlanabilecek hepatit gözlenmiş ve tedavinin kesilmesi ile düzelme görülmüştür. Karaciğer Hastalığı geçirmiş veya fazla alkol kullanan hastalara fluvastatin verildiği zaman dikkatli olunmalıdır. Miyozit ve rabdomiyoliz dahil olmak üzere miyopati rapor edilmiştir.

Yan Etkileri:

 Dispepsi, mide bulantısı uykusuzluk, mide bulantısı,karın ağrısı ve baş ağrısı görülebilir. Kızarıklık ve ürtiker şeklinde hipersensitivite reaksiyonları ve nadiren olmakla birlikte trombositopeni, anjiyoyu-dem, yüz ödemi, vaskülit ve lupus eritematozus benzeri reaksiyonları gibi diğer cilt reaksiyonları da bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kolestiramin Den en az 4 saat sonra fluvastatin alınmalıdır. Önceden rifampisinle tedavi edilmişhastalara fluvastatin verildiğinde, fluvastatinin biyoyararlanımı%50 oranında azalır.

Doz Önerisi:

 Lescol’e başlamadan önce hasta standart kolesterol düşürücü diyet alınmalıdır. Diyet, tedavi boyunca sürdürülmelidir. Önerilen Doz günde bir kez akşam ya da yatmadan önce alınan 40 mg’dir. Kolesterol Düzeylerinin çok yüksek olması halinde doz günde iki kez 40 mg’ye yükseltilebilir.Lescol Yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalı ve az miktarda su ile bütün olarak yutulmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın