Anasayfa » İlaç Rehberi » Levopront

Levopront

Film Tablet

Fako

Lerkanidipin HCl

Ambalaj: 10 mgx20 tablet.

Endikasyon: Hafif ve orta şiddetli hipertansiyon tedavisinde tekbaşına veya diğer antihipertansif ilaçlarla beraber kullanılır.

Kontra Endikasyon: 

Herhangi bir dihidropiridineveya bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığıbulunanlarda kontrendikedir. Etkili bir kontraseptif yöntem kullanılmadığıtakdirde çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda da kontrendikedir.

Uyarılar: Hastasinüs sendromu bulunan hastalarda (pacemaker yerleştirilmemişse)ve sol ventrikül dışa akım obstrüksiyonu olanlarda kullanılırken özel dikkatgösterilmelidir. Ventrikül fonksiyonlarında orta şiddette ve şiddetli solventrikül fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Orta veileri düzeyde karaciğer fonksiyon bozukluğu olan kişilerde kullanımında özelbir dikkat gösterilmelidir. Klinik deneyimler lerkanidipinin bir hastanınotomobil veya iş makinesi kullanma becerisini bozmasının muhtemel olmadığınaişaret etmekte ise de, yine de bu konuda dikkatli olunmalıdır. Gebeliksırasında veya etkili bir kontraseptif yöntem kullanılmadığı takdirde çocukdoğurma potansiyeli olan kadınlara uygulanmamalıdır. Emziren kadınlarauygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: Ateşbasması, periferik ödem, taşikardi, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlikgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Dahafazla veri elde edilinceye değin, CYP 3A4 enziminin amiodaron, midazolam,diazepam, metoprolol, propranolol, kinidin, eritromisin, fenitoin, rifampisin,terfenadin ve siklosporin gibi inhibitörleri, indükleyicileri ve/veyasubstratları ile birlikte lerkanidipin kullanılırken çok dikkatli olunmasıönerilir. Dihidropiridinlerin metabolizması greyfurt suyu tarafından inhibisyonunaözellikle duyarlı görünmektedir. Antihipertansif ilaçların vazodilatöretkilerini güçlendirebildiğinden alkolden kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Günde tek doz, yemekten önce 10 mg önerilir. Bireyselolarak hasta yanıtına göre doz 20 mg’ye yükseltilebilir. Maksimumantihipertansif etkinin belirgin hale gelmesi iki hafta alabileceğinden, dozayarlanması kademeli olmalıdır. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğubulunan hastalarda tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmelidir. Şiddetliböbrek fonksiyon bozukluğunda günde 5 mg’lik bir başlangıç dozu uygulanmasıönerilir ve günde 10 mg’lik bir maksimum doz ancak istisnai durumlardaaşılmalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın