Lodoz

Loksetin nedir ne için kullanılır, Loksetin nasıl kullanılır, Loksetin’in saklanması, Loksetin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Loksetin’in olası yan etkiler nelerdir.

Kapsül

fluoksetin HCL

Ambalaj:

 20 mgx16 kapsül.

Endikasyon:

 Depresyon Ve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nervoza ve obsesif kompulsif hastalık tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Fluoksetine Karşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyen deri döküntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15’inde anksiyete, sinirlilik ve uykusuzluk görülmüş ve hastaların %5 kadarı bu advers etkiler nedeniyle tedaviyi yarıda kesilmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitörünün kullanımına son verildikten sonra fluoksetin tedavisine başlandığı zaman,aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir.Daha güvenli başka bir seçenek varsa gebelerde kullanılmamalıdır. Bebeğini emziren annelere verilmemelidir. Herhangi bir psikoaktif ilacın, muhakeme yeteneğinive becerileri olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hastalaruyarılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı, sinirlilik,uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması, yor-gunluk,libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani ya da mani de görülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nöroleptik habis sendrom benzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri döküntüsü ve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoid reaksiyonlar dan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyan saç dökülmesi bildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazmgecikmesi ya da inhibisyonu) bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Lityum Fluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresan gibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlara en düşük dozda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan en düşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetin kullanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinal semptomlar bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

 Erişkinlerde, depresyon ve obsesif kompulsif nevroz da önerilen günlük doz, sabahları 20 mg’dir. Gereken hallerde günde 80 mg’ye kadar çıkarılabilir (20 mg’nin üzerindeki dozlar ikiye bölünerek, sabah akşam uygulanır). Ancak çoğu hastada günde 1 kez 20 mg yeterli olmaktadır. Bulimia nervosa ise 60 mg/gün kullanılmalıdır.Günlük maksimum doz 80 mg’yi aşmamalıdır. Ana ilacın eliminasyon yarı ömrü (2-3 gün) ve majör metabolitinin eliminasyon yarı ömrü(7-9 gün) uzun olduğundan, doz değişiklikleri birkaç hafta (yaklaşık 4 yarı ömrü) plazmaya yansıtma yacaktır. Yaşlı hastalarda yaşa bağlı istenmeyen etkiler görülmesine karşın, günlük toplam doz 60 mg’yi geçmemelidir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın