Anasayfa » İlaç Rehberi » Moduretic

Moduretic

Moduretic nedir ne için kullanılır, Moduretic nasıl kullanılır, Moduretic’in saklanması, Moduretic’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Moduretic’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Hidroklorotiyazid 50 mg, amilorid HCl dihidrat 5 mg

Ambalaj:

 30 tablet.

Endikasyon:

 Tek başına ya da diğer antihipertansif ilaçlara ek bir ilaç olarak hipertansiyon,kardiyak kökenli ödem, asit ve ödemle birlikte olan karaciğer sirozu tedavisinde, potasyum eksikliği bulunduğundan ya da gelişebileceği nden kuşkulanılan hastalarda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Hiperkalemi,aynı anda başka bir kaliüretik tedavinin ya da potasyum destek tedavisi uygulanıyor olması, böbrek yetersizliği (anüri, akut böbrek yetersizliği,şiddetli ilerleyici böbrek hastalığı ve diyabetik nefropati) ve bileşimdeki maddelere karşı aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Bu hasta grubunda bazı ölüm olguları bildirilmiştir.Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda ilacın birikici etkileri gelişebilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu ya da ilerleyici karaciğer hastalığı bulunanlarda tiyazidler dikkatle kullanılmalıdır.Tiyazit tedavisi glukoz toleransını bozabilir. Hafif ödemi bulunan yada bulunmayan, bunun dışında sağlıklı gebe kadınlarda diüretiklerin rutin kullanımı endike değildir gerek anneyi, gerekse fetüsü gereksiz yere tehlikeye sokar.Tiyazitler anne sütüne geçtiğinden, ilacın kullanılması zorunluysaemzirme kesilmelidir.

Yan Etkileri:

 Genellikle İyi tolere edilir. Basit yan etkiler sık bildirilmiş olmasına karşın,önemli yan etkiler sık bildirilmemiştir. Baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk,kırgınlık, gö-ğüs ağrısı, sırt ağrısı, senkop, aritmi, taşikardi, dijital toksisitesi, ortostatik hipotansiyon, anjina pektoris, bulantı,iştahsızlık, kusma, diyare, kabızlık, karın ağrısı, gastrointestinal kanama, iştah değişiklikleri, batın dolgunluğu, flatulans, kusma,hıçkırık, yüksek serum potasyum düzeyleri (5.5 mEq/l’nin üstünde),elektrolit dengesizliği, hiponatremi, gut, dehidratasyon, döküntü,kaşıntı, kızarma, bacak ağrısı, kas krampları, eklem ağrısı, baş dönmesi, vertigo, parestezi, stupor, insomnia, sinirlilik, mental konfüzyon, depresyon, uyku hali, dispne, ağızda kötü tat, görsel bozukluk,nazal konjesyon, impotans, dizüri, noktüri, inkontinans, böbrek fonksiyon bozukluğu gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkol, barbitüratlar ya da narkotiklerle beraber verildiğinde ortostatik hipotansiyon şiddetlenme görülebilir. Antidiyabetik ilaçların dozunun yeniden ayarlanması gerekebilir. Hidroklorotiyazit diğer antihipertansif ilaçların etkilerini potansiyelize eder. Birlikte verildiğinde bu ilaçların ve özellikle ganglion blokerlerinin dozajını azaltmak gerekebilir. Kortikosteroidler ve ACTH ile beraber verildiğinde şiddetli elektrolit eksikliği, özellikle hipokalemi gö-rülebilir.Presör aminlere verilen yanıtı azaltabilir, ancak bu azalma kullanılmasını engelleyecek kadar değildir. Tübokürarin gibi depolarizan olmayankas gevşeticilere verilen yanıtı artırabilir. Diüretikler genellityum klirensini azaltır ve lityum toksisite riskini artırırlar.NSAİ ilaçlar, diüretiklerin antihipertansif, natriüretik ve diüretiketkilerini azaltabilir.

Doz Önerisi:

 Hipertansiyonda günde tek doz veya bölünmüş dozlar halinde tok karnına alınan 1-2 Tablet, maksimum 4 Tablettir. Kardiyak Kökenli ödem de günde 1 yada 2 Tabletle başlanır, 4 tableti aşmamak koşuluyla dozaj artırılabilir. Asitli karaciğer sirozunda günde 1 Tabletle başlanır. Günde 4 tableti aşmamak koşuluyla gerektiğinde etkili diürez sağlanıncaya kadar doz arttırılabilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın