Anasayfa » İlaç Rehberi » Monoket

Monoket

Modivid nedir ne için kullanılır, Modivid nasıl kullanılır, Modivid’in saklanması, Modivid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Modivid’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IM/IV

Sefodizim sodyum

Ambalaj:

 1gx1 Flakon ve 4 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü.

Endikasyon:

 Duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu kadınlarda komplike olmayan alt idrar yolları enfeksiyonları,diğer alt ve üst üriner sistem enfeksiyonları, alt solunum yolları enfeksiyonları ve gonorede endikedir. Zayıf düşmüş ya da immün defekt hastaların yukarıda sayılan tüm enfeksiyonlarında endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporinlere Aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilinlere veya diğer laktam antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda çapraz duyarlılık olasılığı vardır.Kesin bir endikasyon yoksa gebelikte ve özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemekle birlikte, emziren annelerde kullanılmamalıdır. Ciddi renal yetmezliği olan hastalarda doz kreatinin klirensine göre ayarlanmalıdır.

Yan Etkileri:

 Ürtiker Şeklinde alerjik deri reaksiyonları, ilaç ateşi, şiddetli akut alerjik reaksiyonlar (anafilaksi) oluşabilir ve acil tedavi gerekebilir.Bulantı ve kusma, ishal, psödomembranöz kolit, serum karaciğer enzimlerinde ve bilirubinde yükselme, trombositopeni, eozinofili, lö-kopenive nadiren hemolitik anemi ve agranülositoz, renal fonksiyon bozuklukları,serum kreatininde ve ürede yükselme, nadiren interstisyel nefrit,veno enflamatuvar irritasyon ve enjeksiyon yerinde ağrı meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Sefodizim birlikte probenesid kullanımı, sefodizim itrahını geciktirir.Sefodizim aminoglikozid, amfoterisin B, siklosporin, cisplatin,vankomisin, polimiksin B veya kolistin ile birlikte kullanımı sözkonusu ilaçların nefrotoksik etkilerini güçlendirebilir. Furosemid Gibi güçlü diüretiklerle tedavi edilen hastalarda, yüksek doz -sefalosporinlerletedavi uygulanması böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olabilir.

Doz Önerisi:

 Pozoloji ve kullanım şekli enfeksiyonun şiddetine,patojenlerin duyarlılığına ve hastanın durumuna bağlıdır. Yetişkin Ve adölesanda aşağıdaki dozlar önerilir. Kadında komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonları: Genel uygulama 1 g veya 2g, sadece tek doz; günlük doz 1 g veya 2 g. Diğer üst ve alt idrar yolları enfeksiyonları: Genel uygulama 1 g veya 2 günde bir kez; günlük doz 1 g veya 2 g. Maksimum 2g 12 saatte bir; günlük doz 4 g. Alt solunum yolu enfeksiyonları: Genel uygulama 1 g günde bir kez veya 12 saatte bir; günlük doz 2 g.Maksimum 2 g günde bir kez veya 12 saatte bir; günlük doz 4 g. Gonore Tek doz 0.25 veya 0.5 g ile tedavi edilir. IM enjeksiyonlarda doz 1g’yi geçmemelidir. Gerekirse,Modivid Kısa süreli IV infüzyon şeklinde verilebilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın