Anasayfa » İlaç Rehberi » Myralon

Myralon

Mysoline nedir ne için kullanılır, Mysoline nasıl kullanılır, Mysoline’in saklanması, Mysoline’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Mysoline’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Primidon

Ambalaj:

 250mgx30 tablet.

Endikasyon:

 Grand mal ve psikomotor epilepside ve Jackson epilepsisi de endikedir. Ayrıca Petit mal, miyoklonik ve akinetik nöbetlerin kontrol altına alınmasında çok kez yararlı bir antikonvülziftir.

Kontrendikasyon:

 Primidona Karşı duyarlılık veya alerjik reaksiyon gösteren hastalara verilmemelidir.akut intermittent porfirili hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Primidon çocuklarda, yaşlılarda,zayıf bünyeli hastalarda veya renal, hepatik veya solunum fonksiyon yetmezliği olan hastalarda, dikkatle ve gerektiğinde düşük dozlarda kullanılmalıdır.Primidon kuvvetli birSSS depresanmıdır ve kısmen fenobarbital metabolize olur. uzun süreli uygulamada, tolerans, bağımlılık ve tedavinin aniden bırakılması halinde yoksunluk reaksiyonlarının oluşum potansiyeli vardır.epileptik annelerden doğan çocuklarda konjenital anomali insidansı ortalamalar üzerinde olduğuna dair bazı kanıtlar bulunmaktadır.Uzun süreli antikonvülzan tedavisi, serum folat düzeyini düşürebilir.Ayrıca, gebelik sırasında folik asit gereksinimi arttığından,riskli hastaların düzenli olarak kontrole alınmaları ö-nerilirve tartışmalı olmasına karşın, folik asit ve B12 Vitaminiyle Tedavi düşünülmelidir.Gebelik döneminde antikonvülzan tedavi, duruma bağlı olarak yenidoğanda koagülasyon bozukluklarına neden olabilir.Bu nedenle, doğumdan önceki bir ay boyunca hastaya K1 Vitamini Verilmelidir. Böyle bir ön tedavinin yapılmadığı durumlarda, doğumsırasında anneye 10 mg ve yenidoğana hemen 1 mg K1 Vitamini Verilmelidir. Laktasyon döneminde emzirme sırasında bebekte sedasyon olup olmadığı izlenmelidir. araç veya tehlikeli makine kullanan primidon alan hastalara, reaksiyon gösterme suresinin artabileceği bildirilmelidir.

Yan Etkileri:

 Genellikle Tedavinin erken devrelerinde uyku hali ve halsizlik görülür. Görme Bozukluğu gibi nörotoksisite semptomları, mide bulantısı, baş ağrısı, kusma, nistagmus ve ataksi bildirilmiştir. Duruma bağlı olarak tedavinin bırakılmasını gerekli kılan akut ve ciddi semptomları da kapsayan idiosinkratik reaksiyonlar meydana gelebilir. Dermatolojik Reaksiyonlar sık görülmez ve genellikle tedavinin başlangıcında ortaya çıkar.Nadiren psikotik reaksiyonları da kapsayan kişilik değişimleri de bildirilmiştir. İstisnai olarak primidon kesilmesi gereken megaloblastik anemi gelişebilir. Bu durum folik asit ve/veya B12 Vitaminiyle tedaviye yanıt verebilir. Diğerkan diskrazilerine ilişkin izole bildirimlerde bulunulmuştur.

İlaç Etkileşimleri:

 Primidon Ve ana metaboliti olan fenobarbital karaciğer enzim aktivitesini indükler. Bu durum primidon ile beraber verilen ilaçların (fenitoin gibi antikonvülzanlar ve kumarin tipi antikoagülanlar dahil)farmakokinetiğini etkiler. Antikonvülzan ve oral kontraseptif steroid alan hastalarda kanama ve kontraseptif tedavide başarısızlık gözlenmiştir. Primidon uygulanması durumunda, alkol ve barbitüratlargibi SSS depresanlarının etkileri artabilir.

Doz Önerisi: 

Genellikle günde iki kez verilir. Akşam geç saatlerde ve günde bir kez 125 mg ile başlanır. Günde 4500 mg’ye kadar, her üç günde bir, günlük doz 125 mg arttırılır. Daha sonra, kontrol sağlanana kadar veya tolere edilebilir maksimum doza erişene kadar, üç günde bir, günlük doz yetişkinlerde 250 mg, 9 yaşın altındaki çocuklarda 125 mg arttırılır. Bu doz yetişkinlerde günlük 1500 mg civarında olabilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın