Anasayfa » İlaç Rehberi » Mysoline

Mysoline

Nö-rofren nedir ne için kullanılır, Nö-rofren nasıl kullanılır, Nö-rofren’in saklanması, Nö-rofren’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Nö-rofren’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Pimozid

Ambalaj:

 2 mgx30 tablet.

Endikasyon:

 Akut ve kronik şizofrenide semptomların tedavisi ve nüksün önlenmesi; diğer psikozlar, özellikle paranoya ve monosemptomatik hipokondriak psikozlar (örneğin delüzyonel parazitoz); mani ve hipomani ile orta dereceli ve şiddetli psikomotor ajitasyon ve heyecanlanmanın kısa süreli tedavisinde ek tedavi olarak endikedir.

Kontrendikasyon:

 Pimozid QT intervalini uzatabilir, dolayısıyla kalp aritmileri olanlarda ve konjenital QT uzaması olan hastalarda kontrendikedir. Ayrıca Ağır santral sinir sistemi depresyonu olanlarda kontrendikedir. Pimozide Veya diğer difenil butil piperidin türevlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Karaciğer hastalığı, böbrek yetersizliği, Parkinson hastalığı, feokromasitoma, tirotoksikoz,epilepsi ve epilepsiye yol açabilecek koşullarda (alkol yoksunluğu ve beyin hasarı gibi) dikkatli olunmalıdır. Günde 16 mg’dan fazla pimozid alan hastaların kalp fonksiyonu periyodik olarak kontrol edilmelidir.Elektrolit bozuklukları özellikle hipokalemi, bir risk faktörü olarak kabul edilmelidir. Günde 20 mg’nin üzerindeki dozlarda ani beklenmedik ölüm olguları bildirilmiştir. Akut yoksunluk belirtileri,kusma, uykusuzluk yüksek dozda antipsikotik ilaçların birdenbire kesilmesinden sonra çok ender de olsa tanımlanmıştır. İlacın kademeli olarak kesilmesi önerilir. Pimozid, özellikle tedavinin başında dikkati bozabilir, bu etki alkol ile daha da artabilir. Hastalara Sedasyon konusunda uyarılmalı, araba ve dikkat isteyen makineleri kullanmamaları bildirilmelidir. Gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüyle salgılandığından, kesin kullanımı gerekiyorsa, bebeğinemzirilmesi durdurulmalıdır.

Yan Etkileri:

 Ekstrapiramidal Yan etkiler görülebilir. Ani ilaç kesilmesine bağlı olarak kısa süreli diskineziler de oluşabilir. Düşük dozlarda bile epileptik nöbetler bildirilmiştir. Yaşlılarda yan etkiler daha kolay gö-rülebilir.Doza ilişkin olarak, uyku hali, uykusuzluk, anksiyete ve bulantı kusma,dispepsi gibi gastrointestinal semptomlar görülebilir. Ağız kuruluğu,libido kaybı, impotans ve hipotansiyon bildirilmiştir ancak otonom sinir sistemine ait belirtiler çok seyrek kaydedilir. Deri döküntüleri çok ender bildirilmiştir. Antipsikotik nöroleptik ilaçların hormonal etkisi, galaktore, jinekomasti ve oligo veya amenoreye neden olabilen hiperprolaktinemi nedir. Glikozüri bildirilmiştir. Nöroleptik malign sendromu görülmüştür. Hipertermi başlamadan önce ilk belirti olarak otonomik disfonksiyon belirtileri, örneğin taşikardi, labil arteriyel basınç ve terleme ortaya çıkar. Antipsikotik ilaç tedavisi durdurulduktan sonra 5-7 gün içinde genellikle düzelme olur.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkol, hipnotikler,teskin ediciler ve kuvvetli analjezikler gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında SSS depresyonu artabilir. Pimozid levodopanın antiparkinson etkisini bozabilir.

Doz Önerisi:

 Büyüklerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda oralyoldan günde bir kez kullanılır. Doz hastaya göre düzenlenmeli ve yakın denetim altında ayarlanmalıdır. Dozun artırılması bir haftalık aralıkla olmalı ve günlük artış 2-4 mg’yi geçmemelidir. Şizofreni Başlangıç dozu akut evrede 10 mg’dir. Bu doz gerekirse yavaş yavaş en fazla günde 20 mg’ye kadar yükseltilebilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın