Anasayfa » İlaç Rehberi » Neostigmin

Neostigmin

Neotalem nedir ne için kullanılır, Neotalem nasıl kullanılır, Neotalem’in saklanması, Neotalem’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Neotalem’in olası yan etkiler nelerdir.

İnfüzyon Solüsyonu

Mitoksantron

Ambalaj:

 20 mg/10 mL x 1 flakon.

Endikasyon:

 İlerlemiş Meme kanseri, non Hodgkin lenfoma, yetişkinlerin akut non-lenfositik-semilerinde (ANLL), primer karaciğer kanseri ve over kanserinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Mitoksantron Karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Mitoksantron sitotoksik bir ilaç olduğundan, antineoplastik ilaçlarla tedavi konusunda deneyimli uzman hekimlerce ya da onların gözetiminde kullanılmalıdır. Genel Durumu bozuk ya da kemik iliği depresyonu olan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Aynı kural ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar için de geçerlidir. Mitoksantron hastaya verilişinden sonraki 24 saat içinde idrara mavi yeşil renk verebileceğinden,bu konuda hastalar bilgilendirilmelidir. Mitoksantron gebelerde kullanılmamalıdır. İlacın kullanımı sırasında ve tedavinin bitiminden sonra en az 6 ay süreyle gebe kalınmasından sakınılması konusundaeşler uyarılmalıdır. Emziren annelerde kullanımı gerekiyorsa,emzirmeye son verilmelidir.

Yan Etkileri:

 Önerilen Dozlarda verilmesiyle düşük düzeyde bir lökopeni beklenmelidir.Trombositopeni oluşabilir, anemi ise daha nadirdir. İlerlemiş memekanseri ve lenfomalarda, mitoksantronun 21 günde bir uygulanmasıyla en sık ortaya çıkan yan etkiler bulantı ve kusmalar. Diğer bir yan etkisi alopesi olup, genellikle hafif seyreder ve tedavinin kesilmesiyle birlikte düzelir. Daha nadir bildirilen yan etkileri amenore, iştahsızlık,kabızlık, ishal, dispne, yorgunluk hali, ateş, gastrointestinal kanama,stomatit/mukozit gibi durumlardır.

İlaç Etkileşimleri:

 Diğer antineoplastik ilaçlarla kombine tedavi durumunda daha şiddetli toksik etkiler (özellikleartan miyelotoksik ve kardiyotoksik etkiler) beklenmelidir. Mitoksantron,aynı infüzyon çözeltisi içinde başka hiçbir müstahzarla karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 İlerlemiş meme kanseri, non hodgkin lenfoma ve hepatoma da, önerilen başlangıç dozu 21 günde bir tekrarlanabilen tek İV doz şeklinde 14 mg/m2’dir. Daha Önceki tedavi ya da genel durum bozukluğu nedeniyle kemik iliği rezervi düşük hastalarda başlangıç dozunun 12 mg/m2 olması önerilir. İzleyen dozların verilme zamanı ve miktarı klinik duruma göre değerlendirilmelidir. 21 gün içinde lökosit ve trombosit değerleri normale dönmüşse önceki doz tekrarlanabilir.Akut nonlenfositik lösemi(ANLL): Tek ajan olarak;remisyonun başlaması için önerilen doz günlüktek IV doz şeklinde 5 gün arka arkaya 12 mg/m2’dir (toplam 60 mg/m2).

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın