Noral

Noroxin nedir ne için kullanılır, Noroxin nasıl kullanılır, Noroxin’in saklanması, Noroxin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Noroxin’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Norfloksasin

Ambalaj:

 400 mgx14 film tablet.

Endikasyon:

 Geniş Spektrumlu bir bakteri sittir. Üst ve alt, komplikasyonlu ve komplikasyonsuz,akut ve kronik üriner yol enfeksiyonlarında endikedir. Bu enfeksiyonları sistit, piyelit, sistopiyelit, piyelonefrit, kronik prostatit, epididimit ve ürolojik cerrahi, nörojenik mesane veya nefrolitiazis birlikte olan ve norfloksasin duyarlı bakterilerin neden olduğu üriner enfeksiyonlar dahildir.Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut bakteriyel gastroenterit. Hem penisilinaz üreten, hem de penisilinazüretmeyenNeisseria gonorrhoeae’ninneden olduğu gonokoksik üretrit,farenjit, proktit veya servisit. Ve tifo. Derin nötropenisi olan hastalardaki sepsis ile bakteriyel gastroenterit profilaksisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Norfloksasin Ya da kimyasal olarak benzeyen herhangi bir kinolon antibakteriyel karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Norfloksasin, renal fonksiyon azalması olan hastalar için uygundur ancak, norfloksasin temel olarak böbrekler yoluyla atıldığından, şiddetli renal fonksiyon bozukluğu üriner düzeyleri anlamlı ölçüde tehdit edebilir.Gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.Norfloksasin İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Anne için ilacın önemi göz önüne alınarak ya emzirme sonlandırılmalı ya da ilacın verilmesi durdurulmalıdır.

Yan Etkileri:

 En sık rastlanan yan etkiler gastrointestinal, nöropsikiyatrik ve deriye ait reaksiyonlardır ve bunlara bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, raş, mide ekşimesi, abdominal ağrı/kramplar ve diyare dahildir. Çok nadir durumlarda anoreksi,uyku bozuklukları, depresyon, anksiyete/sinirlilik, irritabilite,öfori, oryantasyon bozukluğu, halüsinasyon, tinnitus ve terleme gibi başka olaylar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Birlikte Probenesid uygulanması norfloksasin serum konsantrasyonlarını etkilemez, ama ilacın üriner atılımı azalır. İn vitro olarak norfloksasin ile nitrofurantoin arasında antagonizm varlığı gösterilmiştir. Teofilin tedavisindekihastalarda birlikte kinolon kullanılması durumunda nadiren teofilinebağlı yan etkilerle ilgili raporlar bildirilmiştir. Norfloksasin İle birlikte kullanılması durumunda yüksek siklosporin serum düzeyleri bildirilmiştir. Sukralfat ya da antiasitler enrofloksasin ile birlikte ya da norfloksasin uygulanmasından sonraki 2 saat içinde uygulanmalıdır.

Doz Önerisi:

 Üriner yol enfeksiyonları: Günde 2×400 mg, 7-10 gün. Komplikasyonsuz akut sistit: Günde 2×400 mg, 3-7 gün. Kronik nükseden üriner yol enfeksiyonu: Günde 2×400 mg, 12 haftaya kadar. akut bakteriyel gastroenterit: Günde 2×400 mg, 5 gün. akut gonokoksik üretrit, farenjit,proktit, servisit: 800 mg, tek doz. Tifo: Günde 3×400 mg 14 gün. Profilaktik Olarak, derin nötropeni sepsisinde günde 3 kez 400 mg, derin nötropeni süresince önerilir. Bakteriyel gastroenteritte 400 mg/günlük doz, endemik bölgelere gitmeden 24 saat önce başlanır ve ayrıldıktan 48 saat sonrasına kadar sürdürülür.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın