Anasayfa » İlaç Rehberi » Novuxol

Novuxol

Nobecid nedir ne için kullanılır, Nobecid nasıl kullanılır, Nobecid’in saklanması, Nobecid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Nobecid’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IM

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj:

 250 mg (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokain içeren çözücü

: : 500 mg (500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 1.8 mL’lik ‰5 lidokain içeren çözücü

: : 1 g (1000 mg/500 mg)x1 Flakon ve 3.5 mL’lik ‰5 lidokain içeren çözücü.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonları dır. Enjektabl Formlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatif yara enfeksiyonu insidansını azaltmak üzere perioperatif olarak da kullanılabilir. Postoperatif sepsis azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyon:

 Özgeçmişlerin Herhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazen fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere duyarlılık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik döneminde kullanım güvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlarda sulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilin verildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri:

 En sık gö-rülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/-krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit ve psödomembranöz kolit ender oluşabilir. Deri döküntüsü ve kaşıntı seyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlik ve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramüsküler uygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıda hastada intravenöz kullanımdan sonra flebit veya enjeksiyon yerinde reaksiyon meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Allopurinol ve ampisilin birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını, yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır.

Doz Önerisi:

 Nobecid Flakon: Erişkinlerde tavsiye edilen günlük doz 1.5-12 g arasıdır.Günlük maksimum sulbaktam dozu 4 g’dir. 6-8 veya 12 saatlik aralarla uygulanabilir. Bebekler ve çocuklar için 6-8 saat ara ile toplam 150 mg/kg/gün dozunda önerilir. Prematüre ve yenidoğanlarda ilk hafta için önerilen doz 12 saat ara ile uygulanan 150 mg/kg/gün’dür.

Nobecid Süspansiyon/Tablet: Erişkinlerde tavsiye edilen sultamisilin dozu (yaşlı hastalar dahil) günde iki kez 375-750 mg’ dir. 30 kg dan hafif çocuklardaki enfeksiyonların çoğunda, tablonun ciddiyetine hakimin takdirine bağlı olarak sultamisilinin dozu, ikiye bölünmüş 25-50 mg/kg/gün’dür. 30 kg ve üzerindeki çocuklara erişkin dozu verilmelidir. Erişkinlerde Ve çocuklarda tedavi, genellikle ateş düştükten ve anormal belirtiler kaybolduktan 48 saat sonraya kadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5 ile 14 gün süreyle uygulanır fakat gerekirse süre daha da uzatılabilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın