Anasayfa » İlaç Rehberi » Omeksin

Omeksin

Olmetec nedir ne için kullanılır, Olmetec nasıl kullanılır, Olmetec’in saklanması, Olmetec’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Olmetec’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Ambalaj:

 10 mgx28 tablet

: : 20 mgx28 tablet

: : 40 mg 28 tablet.

 Endikasyon:

 Esansiyel Hipertansiyon tedavisi.

Kontrendikasyon:

 Olmesartan medoksomilin diğer bileşenlerinden birineaşırı duyarlık, gebeliğin ikinci ve üçüncü üç aylık dönemi, emzirme, safra kanalı obstrüksiyonu.

Uyarılar:

 Kuvvetli diüretik tedavi, gıdayla alınan tuzda kısıtlama,diyare ve kusma nedeniyle hacim ve/veya tuzda azalma olan hastalarda,özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyon meydana gelebilir. İlaç Uygulanmadan önce bu gibi durumlar düzeltilmelidir. Diğer anjiyotensin II antagonistleri ve ACE inhibitörleriyle olduğu gibi olmesartan medoksomil tedavisi sırasında özellikle böbrek bozukluğu ve/veya kalp yetmezliği varlığında hiperkalemi meydana gelebilir. Riskli hastalarda serum potasyumu düzeylerinin yakından izlenmesi önerilir. Aort ve mitral kapak stenozu ve obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati hastalarında özel dikkat gösterilmelidir. Primer aldosteronizm hastalarında olmesartan medoksomil kullanımı önerilmemektedir. İskemik kalp hastalığı veya iskemik serebrovasküler hastalığı olanlarda aşırı kan basıncı düşmesi bir miyokard enfarktüsü veya felçle sonuçlanabilir. Gebeliğin ikinci ve üçüncü üç ayında kontrendikedir.Ayrıca, ilk üç ayda da kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebelik meydana gelirse olmesartan medoksomil mümkün olduğu kadar kısa bir sürede kesilmelidir. Emziren Sıçanların sütüne geçmektedir fakat insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu ilacı kullanan anne bebeğini emzirmemelidir. Olmesartan Medoksomil araba sürme üzerindeki etkileri özel olarak araştırılmamış olsada, antihipertansif tedavi uygulanan hastalarda, araba sürme veya makine kullanma bakımından bazan baş dönmesi ve yorgunluk meydana gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri:

 Plasebo kontrollü monoterapi araştırmalarında sadece tedaviyle ilgili tek yan etki baş dönmesidir. Sersemlik, bronşit, öksürük,farenjit, rinit, baş ağrısı, karın ağrısı, diyare, dispepsi, gastroenterit,mide bulantısı, artrit, sırt ağrısı, iskelet ağrısı, hematüri, idrar yolu enfeksiyonu,göğüs ağrısı, yorgunluk, grip benzeri semptomlar, periferal ödem, ağrı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviyeleri,potasyum içeren tuz ikame ürünleri veya serum potasyum düzeylerini artırabilen diğer ilaçlarla (örn. heparin) birlikte kullanımı önerilmez. NSAİİ lar ve anjiyotensin II antagonistlerin birlikte kullanımının riski, akut böbrek yetmezliğinin meydana gelmesidir. Antasitle (alüminyum magnezyum hidroksit)tedaviden sonra olmesartanın biyoyararlanımında makul bir azalma gözlenmiştir.Olmesartan medoksomil ve lityumun kombinasyon halinde kullanılması önerilmez.

Doz Önerisi:

 Başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dir. Optimal bir doz olarak günde bir kez 20 mg ye yükseltilebilir. Kan basıncında ek bir azaltma gerekiyorsa doz günde maksimum 40 mg ye artırılabilir veya hidroklorotiyazid tedavisi eklenebilir. Antihipertansif etkisi esas olarak tedavinin başlangıcından itibaren iki hafta içinde mevcuttur ve tedavinin başlangıcından itibaren maksimum 8 haftaya kadar sürer. Tabletlerin gıdayla birlikte veya gıda olmaksızın her gün aynı zamanda, örneğin sabah kahvaltısında alınması önerilir.65 yaşın üstündeki hastalarda maksimum doz, her gün 20 mg’dir. Hafif veya orta ölçüde böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 20-60 mL/dak) dozher gün 20 mg’dir. Şiddetli böbrek yetmezliği olanlarda, karaciğer yetmezliği olanlarda, çocuklarda ve 18 yaşa kadar ergenlerde kullanılmaz.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın