Anasayfa » İlaç Rehberi » Ornisid

Ornisid

Ornitop nedir ne için kullanılır, Ornitop nasıl kullanılır, Ornitop’in saklanması, Ornitop’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Ornitop’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Ornidazol

Ambalaj:

 250 mg x 20 tablet.

Endikasyon:

 Anaerobbakterilere bağlı enfeksiyonlarda: Septisemi,menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğum sonrası septisemi, septik abortus ve sözü edilen bakterilerin saptandığı veya varlığından şüphelenilen endometrit olgularında, özellikle kolon ve jinekolojik operasyon geçirecek olgular başta olmak üzere,cerrahi girişimlerde profilaksi amacıyla;Amebiasis: Amipli Dizanteri dahilEntamoeba histolytica’nın neden olduğu tüm bağırsakenfeksiyonlarında amebiasisin tüm ekstraintestinal formlarında,özellikle amebik karaciğer apsesinde; trikomoniazis, kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis’e bağlı genitoüriner enfeksiyonlarda endikedir.

Kontrendikasyon:

 SSS hastalığı olan hastalarda ve ornidazole karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler de kontrendikedir.

Uyarılar:

 Ataksi, vertigo veya zihinsel konfüzyon durumunda tedavi kesilmelidir. Belirgin karaciğer bozukluğu bulunan hastalarda, ornidazol uygulamaları arasındaki sürenin iki katına çıkarılması önerilmektedir.Kesin gerekli değilse gebeliğin ilk 3 aylık döneminde verilmemelidir.

Yan Etkileri:

 Baş dönmesi,baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ciltte kızarıklık,kas zayıflığı, sersemlik gibi hafif yan etkiler görülebilir. Nadiren Yalnız duysal veya duyusal ve motor periferik nöropati gözlenmiştir.Ayrıca tremor, rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibi SSS bozuklukları da bildirilmiştir. Bazı olgularda da cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkollü İçecekler ve alkol içeren ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır.Disülfiramla birlikte delirium, konfüzyonel duruma neden olabilir.Oral antikoagülanların (varfarin) etkisi ve hemoraji riski artar;oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır. 5-florourasilin klirensiazalır ve toksisite riski artar.

Doz Önerisi:

 Tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır.Trikomoniasis Tedavisi: 5 gün boyunca sabah akşam 2’şer adet 250 mg film Tablettir.Hastanın eşine de aynı doz verilmelidir.Çocuklar için doz 25 mg/kg/gün’dür.Amebiasis tedavisi: Amebik dizanteride 3 gün süreyle akşamları bir kerede 6-8 film Tablet alınır. Diğer amebiasis türlerinde 5 ile 10 gün sabah akşam 2’şer film Tablet alınır. Çocuklar için doz 20-30 mg/kg’dir.Giardiazis tedavisi: Erişkinlerde 5-10 gün süreyle günde toplam 4 film Tablet alınır. Çocuklar için doz 25 mg/kg’dir.Anaerobik enfeksiyonların tedavisinde: Tedaviye 500-1000 mg ile başlanır. Semptomlar ortadan kalkıncaya kadar günde 4 eşit doza bölünerek 1 g kullanılır.Anaerobik enfeksiyonların profilaksisi: Profilaksiye 2-4 film Tablet İle başlanır ve operasyondan sonra 12 saatte bir 2 film Tabletle 1 ile 5 gün sürdürülür.Trikomoniazis Basit tedavisi, 5 gün süreyle sabahları 2 Tablet (250 mg x 2)’dir.Reenfestasyonun engellenebilmesi için hastanıneşine aynı doz verilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın