Anasayfa » İlaç Rehberi » Osteomax

Osteomax

Osteomax nedir ne için kullanılır, Osteomax nasıl kullanılır, Osteomax’in saklanması, Osteomax’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Osteomax’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Alendronat sodyum

Ambalaj:

 10mgx28 tablet.

Endikasyon:

 Osteoporozlu Kadınlarda kalça, el bileği ve vertebra kırıklarının (vertebral kompresyon kırıkları dahil) önlenmesi için osteoporoz tedavisinde ve kırıkların önlenmesiiçin erkeklerdeki osteoporozun tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Özofagus darlığı veya akalazya gibi özofageal boşalmayı geciktiren özofagus anomalileri; en az 30 dakika ayakta veya dik pozisyonda duramamak; etkin maddeye -aşırıduyarlık ve hipokalsemi durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Alendronat üst gastrointestinal mukozada fokal iritasyona neden olabilir. Alendronat ile tedavi edilenhastalarda, özofajit, özofagus ülserleri ve özofagus erozyonları ve bunlarınadiren izleyen özofagus darlığı gibi istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Bazı Olgular ciddi seyretmiş ve hastanın hastaneye kaldırılması gerekmiştir.Dolayısıyla, hekimler olası bir özofageal reaksiyonu düşündürebilecek semptom ve bulgular açısından dikkatli olmalıdır ve hastalara disfaji,odinofaji ve retrosternal ağrı yeni ya da kötüleşen mide yanması halinde ilacı kesip doktora başvurmaları örgütlenmelidir. Gebelerde ve emziren annelerde çalışılmamıştır ve onlara verilmemelidir.

Yan Etkileri:

 Abdominal ağrı, dispepsi, özofagealülser, disfaji ve abdominal gerginlik görülmüştür.Nadiren döküntü ve eritem meydana gelmiştir. Buna ek olarak bildirilen istenmeyen olaylar: Kas iskelet ağrısı(kemik, kas ya da eklem), kabızlık, diyare, gaz, baş ağrısı, bulantı, kusma,kas krampları, gastrit, gastrik ülser, duodenum ülseri asit regürjitasyonu,orofarengeal ülserasyon, ösofageal striktür, nadiren deri döküntüsü, uveit,ürtiker ve anjioödem içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları.

İlaç Etkileşimleri:

 Birlikte alındığında, kalsiyum suplemanları, antiasitler ve diğer oral ilaçlar alendronatın emilimini etkileyebilir.Osteomax’tan sonra başka ilaç almadan önce, en az yarım saat beklenmelidir.

Doz Önerisi:

 Postmenopozal osteoporozda önerilen dozaj günde 10 mg’dir.Glukokortikoide bağlı osteoporozda, östrojen tedavisi almayan postmenopozal kadınlar hariç, önerilen günlük doz 5 mg şeklindedir. Eğer diyetle alım yetersizse hastalar kalsiyum ve D vitamini almalıdır.Dikkat: Osteomax Günün ilk yiyecek, içecek veya ilacından en az yarım saat önce yalnızca bir bardak dolusu su ile alınmalıdır.Diğer içecekler (maden suyu dahil) yiyecekler ve bazı ilaçlarOsteomax’ın emilimini azaltabilir. Mideye Geçişi kolaylaştırmak ve böylece potansiyel özofagus irritasyon etkisini azaltmak için hastalarOsteomax’ı bir bardak dolusu su ile almalı ve de en az 30 dakikaboyunca ve günün ilk yiyeceğine kadar yatmamalı veya uzanmamalıdır.Osteomaxyatmadan önce veya sabah yataktantam kalkmadan önce alınmamalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın