Ox-xa

Ovitrelle nedir ne için kullanılır, Ovitrelle nasıl kullanılır, Ovitrelle’in saklanması, Ovitrelle’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Ovitrelle’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Koriogonadotropin alfa 250 µg (6500 IU’ya eşdeğer)

Ambalaj:

 1, 2 ve 10 liyofilize flakon ve 1 mL’lik çözücü flakon.

Endikasyon:

 Kadınlarda,foliküler gelişimin uyarılması için tıbbi ürünlerin kullanılması sonrası erkenlüteyinizasyon ve nihai foliküler olgunlaşmayı tetiklemede kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Hipotalamus Ve hipofiz tümörleri; etkin maddeye karşı duyarlılık, polikistik over hastalığından kaynaklanmayan yumurtalık büyümesi veya kisti, nedeni bilinmeyen jinekolojik kanamalar, yumurtalık, rahim veya göğüs kanseri; son üç ayda dış gebelik, aktif tromboembolik hastalıklar, primer over yetmezliği,cinsel organların gebeliğe olanak sağlayacak malformasyonları, gebeliği engelleyecek durumdaki uterus miyomlar, menopoz sonrası kadınlarda.

Uyarılar:

 Hastalar hipotiroidizm, adrenokortikal yetmezlik, hiperprolaktinemive hipofizer veya hipotalamik tümörlerin varlığı açısından değerlendirilmeli vebu hastalara uygun spesifik tedavi uygulanmalıdır.

Yan Etkileri:

 Ovaryen hiperstimülasyon sendromu, kusma, bulantı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Bu ürün başka tıbbi ürünlerle (follitropin hariç)karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 -Ovitrelle, SC uygulanır. Toz kullanılmadan hemen önce, beraberinde verilen çözücü ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.-Ovitrelle İle Tedavi üreme problemleri tedavisinde uzman bir hekimin gözetimi altında yapılmalıdır.İn Vitro fertilizasyon(IVF) gibi yardımla üreme teknikleri için süperovulasyon yapılan kadınlarda: Bir flakon Ovitrelle(250 µg), FSh ya da hMG preparasyonun son uygulanmasından 24-48 saat sonra uygulanır, yani foliküler gelişimin optimal stimülasyonuna ulaşıldığı zaman.Anovülatuvar Yada oligoovülatuvar kadınlarda: Bir flakon Ovitrelle(250 µg) foliküler gelişimin optimal stimülasyonu ulaşıldıktan 24-48 saat sonra uygulanır. Hastaya,Ovidrel Enjeksiyonu uygulandığı gün ve sonraki gün cinsel ilişkide bulunması önerilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın