Anasayfa » İlaç Rehberi » Pacofen

Pacofen

Oxis nedir ne için kullanılır, Oxis nasıl kullanılır, Oxis’in saklanması, Oxis’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Oxis’in olası yan etkiler nelerdir.

Turbuhaler

Formoterol fumarat dihidrat

Ambalaj:

 4.5 µgx60 doz

: : 9 µgx60 dozluk ambalaj.

Endikasyon:

 Bronşiyal astım gibi reversibl obstrüktif hava yolları hastalığı olan hastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisi; teneffüs edilen alerjenler, soğuk hava ve egzersizin neden olduğu bronkospazmın profilaksisi ile kronik bronşit ve amfizem dahil, reversibl kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Formoterol Karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 İskemik kalp hastalığı, kardiyak aritmiler, özellikle üçüncü derece AV blok, şiddetli kardiyak dekompansasyon,idyopatik subvalvüler aortik stenoz, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati,tirotoksikoz, QT intervalinde bilinen veya şüphelenilen uzamadurumlarının varlığında formoterol kullanan hastalarda özellikle doz sınırları konusunda olmak üzere, özel dikkat ve denetim gereklidir.Diyabetik hastalarda formoterol tedavisi başlatıldığında ek kan glukoz kontrolleri önerilir. Daha güvenilir bir alternatif olduğunda gebelik döneminde kullanımından kaçınılmalıdır. Formoterol kullanan anneler emzirmemelidir.

Yan Etkileri:

 Bazan tremor,ender olarak kas krampları, kas ağrısı, palpitasyonlar, baş ağrısı;ender olarak taşikardi, ajitasyon, baş dönmesi, anksiyete, sinirlilik,uykusuzluk, bronkospazmda şiddetlenme, orofaringeal irritasyon;çok ender olarak şiddetli hipotansiyon, ürtiker, anjiyoödem, kaşıntı,ekzantem gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kinidin,disopiramid, fenotiyazinler, antihistaminikler ve trisiklik antidepresanlar gibi ilaçlar QT intervalinin uzaması ve artmış ventriküler aritmiriskiyle ilişkili olabilir.Diğer sempatomimetiklerin birlikte verilmesi,formoterolün istenmeyen etkilerini güçlendirebilir. MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarla tedavi edilmekte olan hastalara formoterol dikkatle verilmelidi. Ksantin türevleri, steroidler ve diüretiklerle birlikte tedavi b2-agonistlerin olası hipokalemik etkisini kuvvetlendirebilir.b adrenerjik blokerler formoterol etkisini zayıflayabilirler veya antagonize edebilirler.

Doz Önerisi:

 Doz, hastanın gereksinimine göre belirlenmelidir.Oxis Turbuhaler, antienflamatuar tedaviye ek olarak sürek tedavisi gerektiğinde kullanılır. Erişkinler ve yaşlılarda genel olarak doz, günde 2 kez 4.5-9 µg’dir.Bazı hastalarda günde 2 kez 18µg dozunda kullanmak gerekebilir. Günde 2 kez 18 µg’lik doz aşılmamalıdır.Çocuklarda ilacın etkinlik ve güvenilirliği saptanmamıştır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın