Anasayfa » İlaç Rehberi » Parafon

Parafon

Paracetamol nedir ne için kullanılır, Paracetamol nasıl kullanılır, Paracetamol’in saklanması, Paracetamol’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Paracetamol’in olası yan etkiler nelerdir.

Pediatrik Eliksir

Parasetamol

Ambalaj:

 120 mg/5 mL x 150 mL’lik şişe.

Endikasyon:

 Çocuklarda hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontr.E.:

 Parasetamole aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzun süren ağrılar, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Nadiren alerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi:

 Günlük doz çocuklarda hastalık ve kilo durumuna göre 3-4x½-2 ölçektir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın