Anasayfa » İlaç Rehberi » PenadurLA

PenadurLA

PenadurLA nedir ne için kullanılır, PenadurLA nasıl kullanılır, PenadurLA’in saklanması, PenadurLA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, PenadurLA’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IM

Penisilin G benzatin

Ambalaj:

 1.200.000 IU: 1 Flakon ve 3 mL’lik çözücü

: : 2.400.000 IU: 1 Flakon ve 6 mL’lik çözücü.

Endikasyon:

 Farenjit Gibi üst solunum yolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonları ve streptokoksik piyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibi zührevi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmal ateş ya da chorea nüksünü önlemek Benzatin Penisilin G’nin etkinliği kanıtlanmıştır. Romatizmal kalp hastalığı ve akut glomerülonefritte izleyici profilaktik tedavi olarak da kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Penisilinlerdenherhangi birine aşırı duyarlık göstermiş olanlar için kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çok ciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonlar oluştuğu kaydedilmiştir. Penisilin müstahzarlarının önyankalçadadevamlı aynı bölgeye IM enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femoris fibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyonu kalıcı nörolojik hasar meydana getirir.Penisilin plasentaya hemen geçer;gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G anne sütüne geçer; emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Makülopapüler Opsiyondan eksfolyatif dermatite kadar varan deri kızarıkları;ürtiker; laringeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlık dahil serum hastalığı reaksiyonları görülebilir. Bazan gözlemlenen tek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lökopeni,trombositopeni, nöropati ve nefropati seyrek görülen reaksiyonlardır ve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır.Sifilizin diğer reaksiyonlarında görülen Jarisch Herxheimer reaksiyonu rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Bakteriyostatik bir antibiyotikolan tetrasiklin, penisilinin bakterisid etkisini antagonizeettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerinitrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid,penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve azaltır.

Doz Önerisi:

 Penadur LA Flakon: Streptokokal (A Grubu) üst solunum yolu enfeksiyonları(örn. farenjit) ve streptokoksik piyodermi tek enjeksiyon şeklinde erişkinler 1.200.000 Ü, çocuklar 900.000 Ü, bebekler ve 27 kg altındaki çocuklar için 300.000-600.000 Ü. Zührevi enfeksiyonlar: Sifiliz (primer,sekonder ve latent) tek bir enjeksiyon 2.400.000 Ü. Late (Tersiyer ve nörosifilis) 3 kez 7 gün ara ile 2.400.000 Ü tek doz. Frambezi, bejelve pintada tek bir enjeksiyon 1.200.000 Ü. Konjenital sifiliz 2 yaşın altında 50.000 Ü/kg, 2-12 yaş arası erişkinlerin dozaj programına göre ayarlanır.Profilaksi: Romatizmal ateş ve glomerülonefrit: akut nö-bettensonra çocuklar ve erişkinlere her 4 haftada bir 1.200.000 ünite. Tekrarlı Dozlar verileceği zaman enjeksiyon yeri değiştirilmelidir.Penadur 6.3.3. Flakon: A Grubu streptokokal enfeksiyonlar: Üst solunum yolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarında (örneğin farenjit ve tonsilit), kızıl,erizipel ve piyodermi de çocuklar için tek bir doz (toplam 1.200.000 ünite) yeterlidir. erişkinlerde 2-3 günde birer doz olarak uygulanır.Bu uygulama gerektiği kadar tekrarlanabilir. Romatizmal ateşin önlenmesi için 10 günlük bir süreyle terapötik penisilin kan konsantrasyonlarısağlanmalıdır.Pnö-mokoksal enfeksiyonlar (Pnö-mokok sal menenjit dışında): Hafif Ve orta şiddette orta kulak iltihabı ve zatürrede, hastalığın 1.ve 2. gününde tek (toplam 1.200.000 ünite) doz uygulanır. Bu doz yanıta göre, vücut ısısı 48 saat ile normal olana kadar her 2 yada 3 günde bir tekrarlanabilir. ağır olguların akut dö-neminde enjektabl penisilinG ile daha iyi sonuç alınabilir. Tekrarlı dozlar verileceği zaman enjeksiyon yeri değiştirilmelidir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın