Anasayfa » İlaç Rehberi » Peracon

Peracon

Pensilina nedir ne için kullanılır, Pensilina nasıl kullanılır, Pensilina’in saklanması, Pensilina’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Pensilina’in olası yan etkiler nelerdir.

Enjektabl Flakon

Kristalize penisilinG potasyum

Ambalaj:

 1.000.000 IU x 1 Flakon ve 1 çözücü.

Endikasyon:

 Bakteriyemi,pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer enfeksiyonlar;şarbon; aktinomikoz; Clostridial enfeksiyonları (antitoksin tedavisine yardımcı olarak); difteri; erizipeloid endokardit; fuso spiroketal enfeksiyonlar (orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgenin ciddi enfeksiyonları); Gram Negatif çomak enfeksiyonları, bakteriyemi;listeria enfeksiyonları; Pasteurella enfeksiyonlar; fare ısırığıhastalığı; gonoreal endokardit ve artrit; sifilis (sulu penisilinG potasyum, kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir.Fakat dozlarının sık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir);meningokoksik menenjitin tedavisinde endikedir. Ayrıca bakteriyel endokarditin önlenmesinde de kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Penisilinve türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Anemnezlerinde çeşitli allerjenlere duyarlı olduğu öğrenilen kişilerde bir önlem olarak kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi sırasında ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşabilir. Budurumun parenteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedaviden daha fazladır. Uzun süreli penisilin tedavisi görenlerde, özellikle yüksek doz uygulanırsa, renal ve hematopoetik fonksiyonlar periyodik olarak kontrol edilmelidir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenle kullanabileceği kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri:

 Penisilinebağlı ters etkiler toksik olmaktan çok alerjik tabiattadır. Ortaya Çıkan alerjik belirtiler makülopapüler döküntülerden eksfolyatif dermatite kadar değişen deri döküntüleri, ürtiker, anjio n-rotik ödem, bazan ateş ve artralji nedir.

İlaç Etkileşimleri:

 Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eş zamanlı olarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir.

Doz Önerisi:

 Penisilin G potasyum IM yoldan veya sürekli infüzyon şeklinde IV yoldan verilebilir. 1. Penisiline duyarlı stafilokok, streptokok ve pnömokok ların neden olduğu ağır enfeksiyonlar ile bakteriyemi, pnömoni, endokardit,perikardit, ampiyem ve menenjit gibi enfeksiyonların tedavisinde önerilen en düşük günlük doz 5.000 000 IU dir. 2. Antraks tedavisinde eşit dozlara bölünmüş en düşük günlük doz 5.000 000 IU dir. 3. Aktinomikoz tedavisinde önerilen doz,servikofasiyal olgularda 1.000.000-6.000.000 IU/gün, torasik ve abdominal olgularda ise 10.000.000-20.000.000 IU/gün’dür. 4.Clostridialenfeksiyonların tedavisinde20.000.000 IU olan günlük doz antitoksin serumla birlikte verilir. 5.Difterinin taşıyıcı safha koruyucu tedavisi için 10-20 gün, bölünen dozlar şeklinde günde 300.000-400.000 IU antitoksin serumla birlikte önerilir. 6. Erisipeloidendokarditlerde günlük doz 2.000.000-20.000.000 IU arasında değişir ve tedavi 4-6 hafta sürebilir. 7.Pasteurella multacida’nın neden olduğu bakteriyemi ve menenjit gibi enfeksiyonlarda iki hafta süre ile günde 4.000.000-6.000.000 IU uygulanmalıdır.8. Endokarditte günde 15.000.000-20.000.000 IU doz 4 hafta süre ile kullanılmalıdır.Gonoreal endokardit ve artritte minimum günlük doz 5.000.000 IU dir. 9. Konjenital ve erişkin sifiliz tedavisinde penisilin G Dozu çok sık tekrarlanmalıdır. Tedavinin bir hastanede gözlem altında yapılması önerilir. Uygulanacak doz ve süre hastanın yaşına ve hastalığın durumuna göre ayarlanmalıdır. 10. Meningokoksik menenjit tedavisinde önerilen doz iki saat ara ile 1.000.000-2.000.000 IU IM veya günde 20.000.000-30.000.000 IU sürekli infüzyon şeklindedir. Çocuklar için önerilen penisilin G dozu IM uygulamada 20.000-50.000 IU/kg ve İV uygulamada 20.000-500.000 IU/kg şeklindedir. Yeni doğmuş bebeklerde 50.000 IU/kg 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulanmalıdır. Uygulamanın yapılması: Pensilina Enjektabl Flakon IM veya IV olarak uygulanır. Ambalaj İçindeki çözücü ampul ve flakon içeriği çözülür. Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır. IM enjeksiyonlar için en uygun yer kalçanın üst dış bölümüdür. 4.000.000 IU üzerinde reçete edilen dozlar genellikle IV yolla (yavaş IV veya IV enfüzyon yolu) uygulanır. Çok yüksek dozların enfüzyonuda, SSS irritasyonundan ve elektrolit dengesinin bozulmasından kaçınmak için yavaş olarak uygulanmalıdır. 2.000.000 ünitenin üzerindeki IV dozları dakikada 300 mg den daha hızlı uygulanmamalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın