Anasayfa » İlaç Rehberi » Permasol

Permasol

Permax nedir ne için kullanılır, Permax nasıl kullanılır, Permax’in saklanması, Permax’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Permax’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Ambalaj:

 0.05 mgx30 Tablet

: : 0.25 mgx100 Tablet

: : 1 mg 60 tablet.

Endikasyon:

 Levodopa/karbidopa tedavisiyle birlikte, Parkinson Hastalığının semt—tomlarınının kontrol altına alınması için kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Pergolid ya da ergot türevlerine karşı aşırı duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Pergolid ve levodopa/karbidopa uygulanan hastalarda,özellikle tedavinin başlangıcında %10 oranında ortostatik hipotansiyon görülmüştür. Dozun tedricen artırılmasıyla bu etkiye tolerans kazanılır.Bazı hastalarda atriyal prematüre kontraksiyon ve sinüs taşikardisi izlenmiştir.sopayla birlikte kullanılan pergolid konfüzyon, halüsinasyon da diskineziye neden olabilir veya bu durumları kamçılıyabilir.İlacın birden bırakılması da halüsinasyon ve konfüzyonun ortaya çıkmasına yol açabileceği den, uygulamaya, doz kademeli olarak azaltılarak son verilmelidir. Pergolid yüksek dozlarda prolaktin düzeylerinin baskılanmasına bağlı olarak üreme bozukluğuna neden olabilir.

Yan Etkileri:

 Baş ağrısı, asteni, kaza yaralanmaları,boyun, sırt, gö-ğüs ya da karın ağrısı, gripal sendrom, ateş, postural hipotansiyon, hipertansiyon, senkop, çarpıntı, vazodilatasyon,kalp yetmezliği, diskinezi, baş dönmesi, halüsinasyon, konfüzyon,sersemlik, uykusuzluk, distoni, parestezi, depresyon, anksiyete,titreme, akinezi, ekstrapiramidal sendrom, yürüyüş bozukluğu,anormal düşünce ve rüyalar, koordinasyon bozukluğu, psikoz, kişilik değişikliği, sinirlilik, koreatetoz, amnezi, paranoid reaksiyon,rinit, öksürük, dispne, pnömoni, farenjit, üriner sistem enfeksiyonu,sık idrara çıkma, idrar tutamama, hematüri, dismenore, anemi, seyrek olarak lökopeni, lenfadenopati, lökositoz, trombositopeni, periferal ödem, kilo kaybı, kilo artışı,, seğirme, miyalji, artralji, terleme,döküntü, diplopi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Nöroleptikler (fenotiyazinler,butirofenonlar, tiyoksantinler) gibi dopamin antagonistleri ve metoklopramid pergolid ile birlikte kullanılmamalıdır, bu ajanlarpergolidin etkinliğini azaltır.

Doz Önerisi:

 İlk 2 gün 0.05 mg günlük doz ile başlanması önerilir.Tedavinin izleyen 12 günü içinde doz her 3 günde bir 0.10-0.15 mg/gün olarak giderek artırılmalıdır. Daha sonra her 3 günde bir 0.25mg/gün şeklinde artırılarak optimal terapötik doza erişilir.Permax Tablet genellikle günde 3 kez eşit dozlara bölünerek uygulanır. Doz ayarlaması süresince birlikte uygulanan levodopa/karbidopa dozu dikkatli olarak azaltılır.Permax Tablet için ortalama günlük tedavi dozu 3 mg/gün olarak önerilmektedir. Birlikte uygulanan levodopa/karbidopa dozu ise yaklaşık 650 mg/gün olarak verilmektedir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın