Anasayfa » İlaç Rehberi » Pipraks

Pipraks

Piyeloseptyl nedir ne için kullanılır, Piyeloseptyl nasıl kullanılır, Piyeloseptyl’in saklanması, Piyeloseptyl’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Piyeloseptyl’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Ambalaj:

 100 mgx30 tablet.

Endikasyon:

 Akut ve kronik piyelit, piyelonefrit, sistit, üretrit, üretrit, prostatit,bakteriüri tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Anüri,oligüri, böbrek yetmezliği, 1 aydan küçük bebeklerde, glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği ve nitrofurantoine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ve karaciğer yetersizliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Nitrofurantoin tedavisi görenler alkol kullanmamalıdır. Nitrofurantoin tedavide akut, subakut ve kronik pulmoner duyarlılık reaksiyonları gözlenmiştir. Bu reaksiyonlar görülürse ilaç kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.Emziren annelerde kullanılacağı zaman emzirmeye son verilmelidir.

Yan Etkileri:

 Akut, subakut ve kronik pulmoner sensitivite reaksiyonları görülebilir. Akutakciğer reaksiyonlarında artış, titreme, öksürük, gö-ğüs ağrısı,dispne, akciğer infiltrasyonu, plevra eksudasyonu ve eozinofili görülür. Giderek artan fenalık hissi, efora bağlı dispne, öksürük ve akciğer fonksiyonlarının bozulması genel belirtilerdir. İştahsızlık,bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Eritem, kaşıntı, ürtiker, dermatit gibi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Nadir olarak nöropati,baş dönmesi, baş ağrısı, nistagmus, alopesi, kas ağrıları, hipotansiyon bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Nitrofurantoin,nalidik asit ve oksolinik asitle birlikte kullanılmamalıdır.Magnezyum trisilikat nitrofurantoin birlikte verildiğinde emilim oranı azalır. Probenesid ve sülfinpirazongibi ürikozürik ilaçlar nitrofurantoinin renal tübüler sekresyonunu inhibe edebilir, bu yüzden nitrofurantoinin serum düzeyleri yükselebilir.

Doz Önerisi:

 Piyeloseptyl Film Tablet: Büyükler ve ergenlik çağındaki ve daha büyük çocuklar için olağan doz, akut bakteriyel üriner enfeksiyonların tedavisinde 6 saat ara ile günde 4 kez 50-100 mg (1/2-1 tablet); duyarlı bakterilerin neden olduğu akut komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarının çoğu günde 3 kez 50 mg(1/2 tablet) verilerek tedavi edilebilir.Tedaviye en az bir hafta ve idrar steril hale geldikten sonra en az 3 gün devam edilmelidir. Büyükler için günlük total doz 600 mg’veya 10 mg/kg’yi geçmemelidir. Üriner enfeksiyonların profilaksisi veya kronik üriner enfeksiyonlarda supresif tedavisinde büyükler için olağan doz, gece yatarken 50-100 mg’lik tek dozdur (1/2-1 tablet). Tabletler yemek arasında veya yemek saati dışında alınırsa bir bardak sütle alınmalıdır.Piyeloseptyl Kapsül: Büyüklerde Günde 4 kez 6 saat ara ile 50-100 mg uygulanır.Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında düşük doz önerilir.Çocuklarda 5-7 mg/kg/gün hesabıyla doz dörde bölünerek 6 saat ara ile verilir. Tedaviye en az 1 hafta veya idrar steril hale geldikten sonra en az 3 gün devam edilmelidir.uzun süreli supresif tedavi için büyüklerde gece yatarken 50-100 mg’lik tek doz; çocuklarda 1 mg/kg/gün’lük dozaj tek veya iki dozda verilir.Yemek arasında veya süt ile alınmalıdır.

Endikasyon:

 Aterosklerotik hastalık öyküsü olan hastalarda(inme felç, miyokart enfarktüsü periferik arter hastalığı) ikincilaterosklerotik vasküler olayların (miyokart enfarktüsü, inme felç ve vasküler nedenli ölüm) önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Klopidogrele karşı aşırı duyarlılık, peptik ülser ve intrakraniyal hemoraji gibi aktif patolojik kanamalar.

Uyarılar:

 Travma, cerrahi veya diğer patolojik şartlar nedeniyle kanama artışı riski altında olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Klopidogrel Kanama süresini uzatır. Hastalara, klopidogrel aldıkları takdirde kanamanın durdurulmasının normalden daha uzun süre alacağı ve olağan dışı kanamalar derhal hekimlerine bildirmeleri gerektiği belirtilmelidir. Gebelikte ancak açıkça endike olduğu takdirde kullanılmalıdır. İlacın emziren kadın için önemi dikkate alınarak, emzirmenin ya da ilacın kesilmesi konusunda bir karar var olmalıdır.

Yan Etkileri:

 Gastrointestinal hemoraji, intrakraniyal hemoraji, karın ağrısı, dispepsi, gastrit, konstipasyon, döküntü görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Asetilsalisilik asitin ve klopidogrelin kronik eş zamanlı uygulamasının güvenli olup olmadığı saptanmamıştır. Heparin ile kombinasyonun güvenirliği saptanmamış olup, eş zamanlı uygulama dikkatle yapılmalıdır.Varfarin ile birlikte uygulanmasının güvenilir olup olmadığı saptanmamıştır.Klopidogrel ve naproksenin eş zamanlı uygulaması gizli gastrointestinal kan kaybını artırmıştır.

Doz Önerisi:

 Önerilen günlük tedavi dozu, günde bir kez, tek dozda 75mg’lik tablettir. Yemeklerle birlikte veya yemek aralarında alınması önerilir.Yaşlı hastalar ve böbrek yetmezliğinde kullanımında doz ayarlanması gerekmez.

İçeriği Oyla

Yorum yapın