Anasayfa » İlaç Rehberi » Piptalin

Piptalin

Pipraks nedir ne için kullanılır, Pipraks nasıl kullanılır, Pipraks’in saklanması, Pipraks’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Pipraks’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IM/IV

 Piperasilin sodyum

Ambalaj:

 2gx1 flakon.

Endikasyon:

 Duyarlı bakterilerde ileri gelen bakteriyel septisemi ve endokardit dahil ağır sistemik enfeksiyonlar; komplikasyonlu ve komplikasyonsuz genitoüriner enfeksiyonlar(üretrit, sistit ve piyelonefrit); akut ve kronik solunum yolu enfeksiyonları(bronşit, pnömoni, anaerobik pnömoni, ampiyem ve akciğer apsesi);kulak, burun, boğaz ve ağız boşluğu enfeksiyonları; karın içi enfeksiyonları(safra yolu enfeksiyonları, peritonit ve karın içi apseler); jinekolojik ve obstetrik enfeksiyonlar (endometrit, pelvis abseleri ve iltihapları,salpenjit ve doğum sonrası enfeksiyonları); deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (yanık, cerrahi girişim ve travmaları izleyen enfeksiyonlar dahil); kemik ve eklem enfeksiyonları; piperasilin duyarlı patojenler etken olduğu kuşkusu uyandıran, ampirik antibiyotik tedavisi gerektiren ciddi enfeksiyonlarda (etken mikroorganizmaların türünün saptanmasında ya da duyarlılıkları belirlenmeden önce) endikedir.

Kontrendikasyon:

 Anamnezdepenisilin ya da sefalosporinlerden herhangi birine karşı aşırıduyarlık reaksiyonları belirlenen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Piperasilin gibi bir penisilinletedaviye başlamadan önce, hastanın daha önceden penisilinlere,sefalosporinlere ve başka alerjenlere karşı aşırı duyarlı k reaksiyonları gösterip göstermediği araştırılmalıdır. Böbrek bozukluğu ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz, piperasilin serum düzeyleri ölçülerek saptanabilir.Gebelerde ve emziren kadınlarda tedavinin güvenliği saptanmamıştır.Piperasilin düşük konsantrasyonlarda anne sütüyle atılır. Emziren annelere uygulandığında dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri:

 Diyare,bulantı, deri döküntüsü, tromboflebit, baş ağrısı, SGOT ve SGPT artışı,lökopeni, eozinofili, nötropeni ve trombositopeni gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Aminoglikozit Lerle Aynı Solüsyonda uygulanmamalıdır.

Doz Önerisi:

 IV yoldan verilmesi gerekir. Daha az şiddetli ve komplikasyonsuz enfeksiyonlarda, IM ya da IV yoldan uygulanabilir.Yetişkinlerde IV uygulama (enjeksiyon ya da perfüzyon): Az şiddetli ve komplikasyonsuz enfeksiyonlarda (ürogenital ve solunum yolu enfeksiyonları dahil)IV yoldan günde 100-150 mg/kg önerilir.Normal Doz her 6 veya 8 saatte bir 2g ya da her 12 saatte bir 4 g’dir. Toplam Günlük doz 6-8 g arasında değişir. Şiddetli ve komplikasyonlu enfeksiyonlar(septisemi, ürogenital ve solunum yolu, karın içi, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları dahil): IV yoldan günde 200-300 mg/kg önerilir.Normal doz her 6 ya da 8 saatte bir 4 g’dir. Toplam günlük doz 12-16 g arasında değişir.Yetişkinlerde IM tedavi: Az şiddetli ve komplikasyonsuz enfeksiyonlar(ürogenital ve solunum yolu enfeksiyonları): Her 8 ya da 12 saatte bir 2 g IM yoldan uygulanabilir. Günlük dozaj 4-6 g arasında değişir.akut gonore: IM yoldan tek doz halinde 2 g. Yetişkinlerde IM yoldanenjeksiyon bölgesine 2 g’dan çok enjekte edilmemelidir.Pipraks’ın çocuklardaIV yoldan uygulanması önerilir. Orta şiddette ve komplikasyonsuz enfeksiyonlar (ürogenital ve solunum yolu enfeksiyonları dahil): IV yoldan günde 100-300 mg/kg önerilir. Önerilen doz 3 yada 4 eşit dozabö-lünerek uygulanır.Yenidoğanbebekler (2 haftaya kadar): Enfeksiyonu Şiddetine göre IV yoldan günde 100-300 mg/kg Pipraks önerilir.Bu doz bölünerek 8-12 saatte bir uygulanır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın