Anasayfa » İlaç Rehberi » Pirantel

Pirantel

Pirazinid nedir ne için kullanılır, Pirazinid nasıl kullanılır, Pirazinid’in saklanması, Pirazinid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Pirazinid’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Ambalaj:

 500 mgx50 tablet.

Endikasyon:

 Mycobacterium Tuberculosis’in neden olduğu bütün klinik tüberküloz olgularının kısa süreli ve devamlı tedavilerinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Ağır karaciğer bozukluğu olanlarda ve/veya önceden pirazinamid karşı aşırı duyarlı k reaksiyonu gösterenlerde kullanılmaz. Hiperürisemi ve gut hastalığı olan artritlerde, emziren annelerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Ü-ratların renal atılımını inhibe ettiğinden,asemptomatik hiperürisemiye neden olabilir. İlacın karaciğer üzerine toksik etkileri olabileceğinden karaciğer hastalığı geçirmiş veya alkol bağımlıları gibi toksik hepatit riski yüksek olan hastalar yakından izlenmelidir.Diyabetik hastalarda diyabet tedavisi güçleşebileceğinden, ilaç çok dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek yetersizliği olan hastalar yakından izlenmelidir. Fetus üzerine etkileri tam olarak bilinmediğinden, gebelikte sadece gerçekten gerektiği durumlarda kullanılmalıdır. Çocuklarda kullanım güvenliği tam olarak saptanmamıştır. Bu nedenle tedavinin esasını oluşturmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 En sık görülen yan etkisi hepatotoksisite nedir. Serum transaminazlarında geçici yükselmeler, sarılık, hepatit ve ateş, iştahsızlık, kırıklık, karaciğer duyarlığı, hepatosplenomegali belirtileri olan bir sendromun görülebileceği bildirilmiştir. Bulantı, kusma, diyare, ateş,porfiri, dizüri, gut, trombositopeni, sideroblastik anemi, artralji,miyalji, raş, ürtiker, kaşıntı, fotosensitivite görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 PAS ve morfozinamid dışında diğer bütün antitüberküloz ilaçlarla kombine kullanılması hem etkiyi artırır, hem rezistansı geciktirir. Yalnız morfozinamid ile çapraz rezistans vardır. Probenesid ile birlikte kullanımı renal atılımını azaltır.

Doz Önerisi:

 Pirazinid, tüberküloz tedavisinde tek başına kullanılmamalı,daima başka antitüberküloz ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır.Ortalama erişkin dozu 15-30 mg/kg/-gün olup, total doz günde 3-4 doza bölünerek verilebilir. Ayrıca bazı uygulamalarda total doz bir kerede verilmesi önerilmektedir. Günlük doz 3g’yi geçmemelidir.İlaç, yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra aç karnına alınmalıdır.Pirazinamid Genellikle Tüberküloz tedavisinin ilk 2 ayında kullanılır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın