Anasayfa » İlaç Rehberi » Pirosal

Pirosal

Pirasmin nedir ne için kullanılır, Pirasmin nasıl kullanılır, Pirasmin’in saklanması, Pirasmin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Pirasmin’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Ambalaj:

 250mgx20 tablet.

Endikasyon:

 Bronşiyal Astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm semptomlarının önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Kalp yetmezliği, kardiyak aritmi,yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kor pulmonale, hipertiroidi,uzun süren ateş, solunum yolu enfeksiyonları (viral dahil), prostat hipertrofisi ya da peptik ülser olgularında dikkatle kullanılmalıdır.Karaciğer hastalığı (metabolizma yavaşlaması) ya da böbrek hastalığı(eliminasyon azalması) bulunanlarda ve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelere mutlak gereksinim olmadıkça verilmemelidir. Teofilin Anne sütüne geçer. Emziren anneler, bebekte ortaya çıkabilecek istenmeyen etkiler konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri:

 En sık bildirilen yan etkiler gastrointestinal irritasyon ve santral sinir sistemi stimülasyonudur. Bulantı, kusma, karın ağrısı, uykusuzluk, huzursuzluk,taşikardi ya da hipotansiyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diğer ksantin ya da sempatomimetiklerin toksik yan etki potansiyelini artırabilir.Furosemidin etkisini artırabilir. Teofilin ile birlikte kullanıldığında,lityumun terapötik etkisi azalabilir. Birlikte allopurinol, antasitler,b blokerler, simetidin, siprofloksasin,oral kontraseptifler, eritromisin, troleandomisin, ranitidin, verapamil ya da grip aşısının kullanılması teofilinin plazma düzeyini artırabilir.Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin, rifampisin ve sigara kullanılması teofilinin plazma düzeyini azaltabilir.

Doz Önerisi:

 Erişkinlerde hastanın yanıtına göre günde 3-4 kez ½-1 Tablet olarak verilir. Yaşlılarda teofilin klerensi yavaşlayacağından,daha düşük dozların ayarlanması gerekebilir. 7-12 yaş (20-35 kg)arasındaki çocuklara günde 3-4 kez ¼-½ Tablet olarak verilmesi önerilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın