Anasayfa » İlaç Rehberi » Plavix

Plavix

Plasbumin nedir ne için kullanılır, Plasbumin nasıl kullanılır, Plasbumin’in saklanması, Plasbumin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Plasbumin’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Ambalaj:

 %20: 50 mLx1 Flakon ve 100 mLx1 Flakon

: : %25: 50 mLx1 Flakon ve 100 mLx1 Flakon.

Endikasyon:

 Ana endikasyonu,uzatılmış zaman devrelerinde onkotik basıncın sabitleştirilmesi ile hacim kaybının düzeltilmesi dir. Tipik endikasyonları: Şok, örneğin kanama şoku, plazma kaybından ötürü doğan şok ve şokun beraberinde getirdiği diğer durumlar. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında beliren plazma ve/veya albumin yetersizliği halleri: Yanıklar, karaciğer yetmezliği,karaciğer sirozu, nefrit, nefrotik sendrom, gastrointestinal bozukluklar,Lyell sendromu, karında su toplanması, yetişkinlerde solunum yetmezliği sendromu, yenidoğanlarda kernikterus, serebral ödem, toksisite durumları (gebelikte toksemi). Plazma alışverişi ve hacim değiştirme,hiperviskozite sendromu.

Kontrendikasyon:

 Koagülasyon Bozuklukları, ağır kalp yetmezliği, pulmoner ödem, oligüri ve anüriile nefrotik yetmezliği, özofajeyal varisler, human plazma proteinlerine karşı bilinen bir duyarlık ve yetersiz beslenmede kontrendikedir.

Uyarılar:

 Dolaşımda aşırı yüklenmenin başlaması üzerine (baş ağrısı, nefes darlığı, boyun damarının konjesyonu)enfüzyon hemen kesilmelidir. Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar,infüzyonun hemen kesilmesini gerektirir. Gebelik ve laktasyonda kullanımıyla ilgili bir sınırlama yoktur.

Yan Etkileri:

 Hafif alerjik reaksiyonlar (örn. yüz kızarıklığı, ürtiker, ateş, baş dönmesi), enfüzyon müdahale edilmesi ya da infüzyonun kesilmesinden sonra genelde kaybolmaktadır.

Doz Önerisi:

 Plasbumin Her zaman damar yoluyla verilmelidir. Eğer sodyum kısıtlaması gerekiyorsaPlasbuminseyretilmeden ya da %5 dekstroz gibi sodyum içermeyen karbonhidrat solüsyonları içerisinde seyreltilerek verilmelidir.Hipovolemik Şok: Hipovolemik şok tedavisinde verilecek hacim ve verilme hızı her hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır.Yanıklar: Bir yanık yarasının ardından verilen albümin ile plazma kolloid ozmotik basıncında oluşan yükselme arasında yakın bir ilişki vardır. Amaç plazma albumin konsantrasyonunu 100 mL’de 2.5±0.5albumin olacak şekilde ve plazma onkotik basıncında 20 mmHg sağlamaktadır.Hipoproteinemi (ödemli ve ödemsiz): Hipoproteinemi Yol açan altta yatan neden düzeltmediği sürece intiravenöz Plasbumin verilmesinin sadece semptomotik ve destekleyici olduğu bilinmelidir. Albuminin alışılmış günlük dozu yetişkinler için 50 ile 75g, çocuklar için 25 g’dir. Ağır hipoproteinemi olup protein kaybetmeye devam eden hastalar daha büyük miktarlara gerek duyabilirler.

İçeriği Oyla

Yorum yapın