Anasayfa » İlaç Rehberi » Prakten

Prakten

Pravachol nedir ne için kullanılır, Pravachol nasıl kullanılır, Pravachol’in saklanması, Pravachol’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Pravachol’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Pravastatin sodyum

Ambalaj:

 10 mg x 20 Tablet

: : 20 mg x 20 tablet

: : 40 mgx30 tablet.

Endikasyon:

 Koroner Kalp hastalığından korunma, koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık,aterosklerotik hastalık progresyonu ve klinik kardiyovasküler olaylar ve hiperkolesterolemi(Frederickson Type IIa, IIb, III ve IV) tedavilerinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Pravastatine Karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ve aktif karaciğer hastalığı ve karaciğer fonksiyon testlerinde açıklanamayan kalıcı yükselmeler halinde, gebelikte ve emziren annelerde kullanılması kontrendikedir. Pravastatin sodyum çocuk doğurma yaşındaki kadınlarda yalnızca gebe kalma olasılıkları çok düşükse ve potansiyel zararları kendilerine bildirildiyse uygulanmalıdır. Eğer hasta bu sınıftan ilaç almakta iken gebe kalırsa, tedavi kesilmeli ve hastaya fetusa gelebilecek potansiyel zararlar hakkında bilgi verilmelidir.

Uyarılar:

 Pravastatin sodyum tedavisine başlamadan önce hiperkolesteroleminin sekonder nedenleri (örneğin şişmanlık,kontrol edilmemiş diabetes mellitus, hipotiroidizm, nefrotik sendrom,disproteinemi, obstrüktif karaciğer hastalığı, başka ilaç tedavileri,alkolizm) ortadan kaldırılmalıdır. Daha önce karaciğer hastalığı geçirmiş veya alkol bağımlısı olan hastalarda pravastatin dikkatli verilmelidir. Pravastatin ile tedavi edilen hastalarda nadir olarak komplike olmayan miyalji bildirilmiştir. Kreatinin fosfokinaz değerlerinde normal üst sınırın 10 katından daha fazla artışlarla birlikte ortaya çıkan kas ağrısı veya kas zayıflığı olarak tanımlanan miyopati rapor edilmiştir. Renal Fonksiyon bozukluğu ile sekonder olarak myoglobinüri ye giden rabdomiyoliz,pravastatin ile çok ender olarak bildirilmiştir.Pravastatin hastanın gebe kalma olasılığı çok düşükse verilmelidir. Eğer pravastatin tedavisi gö-renbir kadın gebe kalırsa ilaç kesilmelidir. Pravastatin tedavisi gören annelerin emzirmesi gerekir. 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmaması önerilir.

Yan Etkileri:

 Pravastatin sodyum genellikle iyi tolere edilmektedir.Klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilgili yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Kardiyak göğüs ağrısı, döküntü, bulantı, kusma diyare, konstipasyon,abdominal ağrı, mide gazı, mide ekşimesi, miyalji, nezle, grip, rinit, öksürük,baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, göğüs ağrısı, lokalize ağrı, üriner anormallikler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Pravastatin kolestiramin den bir saat önce ya da dört saat sonra veya kolesterolden ve standart bir yemekten bir saat önce uygulanmalıdır.Pravastatin ve gemfibrozilin kombine tedavisi genellikle önerilmez.

Doz Önerisi:

 Pravachol Tedavisine başlamadan önce hastalara standart bir lipit düşürücü diyet uygulamaya başlanmalı ve bu diyete tedavi süresince devam edilmelidir. Önerilen başlangıç dozu günde bir kez uygulanan 10, 20 veya 40 mg’dir. Yemeklerden bağımsız olarak ve günün herhangi bir saatinde alınabilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın