Anasayfa » İlaç Rehberi » PrimolutN

PrimolutN

Primperan nedir ne için kullanılır, Primperan nasıl kullanılır, Primperan’in saklanması, Primperan’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Primperan’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul

Metoklopramid

Ambalaj:

 10 mg/2 mL x 6 ampul.

Endikasyon:

 Enfeksiyon Hastalıkları sırasında ortaya çıkan sindirim düzensizliklerinde,dispepside; kanser kemoterapisi dahil her türlü akut bulantı ve kusmalarda; mide ve ince bağırsakta radyolojik tetkikler yapılacağı zaman, mide boşalmasını ve baryumun bağırsağa geçişini kolaylaştırma ve radyasyon bulantı ve kusmalarını önlemede; ince bağırsağa tüp yerleştirilmesi gerektiğinde, tüpün alışılmış yollarla pilordangeçirilemediği hallerde, pilor sfinkterini gevşetici olarak;gastroözofageal reflü ve mide ülserlerinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Gastrointestinal Stimülasyonun tehlikeli olduğu durumlarda, gastrointestinal kanama, mekanik tıkanma ya da delinme durumunda kullanılmamalıdır.Feokromositoma Olan hastalarda kullanılmamalıdır. Metoklopramid, duyarlığı ve tolerasyonu bilinmeyen hastalarda kontrendikedir. Ekstrapiramidal Reaksiyonlar neden olması muhtemel diğer ilaçları alan hastalara ve epileptik hastalara verilmemelidir.

Uyarılar:

 Mental ve fiziksel aktiviteyi etkilediği için makina başında çalışmak, araba kullanmak gibi dikkat gerektiren işlerde çalışanlara dikkatli olmaları bildirilmelidir.Gebelikte Kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.Sütle atıldığı için emziren annelerde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri:

 Uyuşukluk,yorgunluk, huzursuzluk, halsizlik, insomnia, baş ağrısı, konfüzyon,baş dönmesi ve depresyon görülebilir. Nadiren halüsinasyon hali görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Antikolinerjik Ajanlar ve narkotik analjezikler metoklopramidin gastrointestinal hareket üzerine etkilerini antagonize eder. Birlikte kullanımı halinde alkol, sedatif, hipnotik, narkotik ve trankilizan ilaçların sedasyon etkisini artırır. Simetidin, digoksin gibi mideden emilen ilaçların emilimini önler. Parasetamol, tetrasiklin, levodopaetanol gibi önce bağırsaktan emilenlerin emilimini hızlandırır.Yiyeceklerin bağırsaktan geçiş ve emilimini etkilemesi nedeniylediyabetiklerde insülin dozu ve zamanının ayarlanması gerekir.

Doz Önerisi:

 Diyabetik gastroparezde yemeklerden ½ saat önce yatmadan önce birer Ampul; kanser ilaçları verilmeden ½ saat önce yatmadan önce birer Ampul; kanser ilaçları verilmeden ½ saat önce 50 mL’lik parenteral çözelti içinde seyreltilerek 15 dakikadan daha uzun sürede 1 Ampul uygulanır. İnce bağırsağa tüp yerleştirilmesinde ve radyolojik incelemelerden önce tek doz halinde 1-2 dakikada CVyolla 1 Ampul kullanılır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın