Anasayfa » İlaç Rehberi » Prodisan

Prodisan

Pritor nedir ne için kullanılır, Pritor nasıl kullanılır, Pritor’in saklanması, Pritor’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Pritor’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Telmisartan

Ambalaj:

 80 mgx28 ve 56 tablet.

Endikasyon:

 Esansiyel Hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Pritor Plus

Tablet

Telmisartan 80 mg,hidroklorotiyazid 12.5 mg

Ambalaj:

 28 tablet.

Endikasyon:

 Esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir. Başlangıç Tedavisinde kullanılmamalıdır.

Kontrendikasyon:

 Etkin maddelerinden herhangi birine veya diğer sülfonamid türevi maddelere (hidroklorotiyazid sülfonamid türevi bir maddedir) karşı aşırı duyarlılık. Gebeliğin ikinci veya üçüncü üç aylık dönemi ve emzirme, kolestaz safra tıkanıklığı bozukluklar, şiddetli hepatik bozukluk, şiddetli renal bozukluk olan (kreatinin klirensi <30 mL/dak), refraktör hipokalemi,hiperkalsemi.

Kontrendikasyon:

 Telmisartan Aşırı duyarlılığı olanlarda, gebelik ve emzirme döneminde, biliyer obstrüktif bozukluklar da, şiddetli karaciğer yetmezliğinde ve şiddetli böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Böbrek Fonksiyonu bozulmuş hastalarda kullanıldığında potasyum ve kreatinin serum düzeylerinin periyodik gözlemi önerilmektedir. Telmisartan büyük oranda safra ile atılır. Biliyer obstrüktif bozuklukları veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Hafif veya orta şiddetli hepatik yetmezliği olan hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır. Gastrointestinal kanama klinik çalışmalarda çok nadiren bildirilmiştir ve genellikle başlangıçta gastrointestinal hastalığı olan hastalarda görülmüştür. Taşıt veya makine kullanılacağı zaman alınan antihipertansif tedavi sırasında zaman zaman baş dönmesi ve sersemlik oluşabileceği akılda tutulmalıdır.

Yan Etkileri:

 Gastrointestinal Advers etkiler, özellikle diyare görülebilir. Bronşit, uykusuzluk, artralji,anksiyete, depresyon, palpitasyon, kramp (ayaklarda), döküntü, hastaların%1’inden fazla görülmüştür. Tek bir olguda anjiyoödem bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Telmisartan Diğer antihipertansif ajanların hipotansif etkilerini arttırabilir. Lityumun Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile birlikte kullanımı sırasında serum lityum konsantrasyonunda reversibl artış ve toksisite bildirilmiştir.

Doz Önerisi: 

Pritor Tablet: Erişkinlerde önerilen doz günde bir kez 40 mg’dir. Bazı Hastalar 20 mg’lik günlük doz işe yarar sağlayabilirler.

Pritor Plus Tablet: Günde bir kez alınmalıdır.Pritor Plus A geçmeden önce telmisartanın dozu arttırılabilir. Monoterapiden sabit kombinasyonlara doğrudan geçişdüşünülebilir. Maksimum antihipertansif etki genelde tedavinin başlamasından 4-8 hafta sonra elde edilir. Gerektiğinde,Pritor Plus Bir başka antihipertansif ilaçla beraber verilebilir. Aç veya tok karnına alınabilir. Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın