Anasayfa » İlaç Rehberi » Prosek

Prosek

Pronapen nedir ne için kullanılır, Pronapen nasıl kullanılır, Pronapen’in saklanması, Pronapen’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Pronapen’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IM

Penisilin G prokain 600.000 IU, penicillin G potassium 200.000 IU

Ambalaj:

 1 Flakon ve 1 çö-zücü.

Endikasyon:

 Pnömoni,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphtheriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksin yardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterli dozlarda ve antioksidan ile birlikte);sıçan ısırığı humması,Erizipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.

Kontrendikasyon:

 Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.

Uyarılar:

 Belirgin alerji ve/veya asmalı kişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedavi edilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedaviden sonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortaya çıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabilecek kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri:

 Makülopapüler-küntülerden eksfolyatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eş zamanlı olarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Bu Antibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmiş olgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesi ve ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyeli en aza indirir.

Doz Önerisi:

 Pronapen Yalnız IM enjeksiyonla uygulanmalıdır. Solüsyon Enjeksiyon sırasında oda sıcaklığında olmalıdır.Pronapen Dozajı enfeksiyonun tipi ve şiddetine göre değişir. Enfeksiyonların çoğunda, 24 saatte bir verilen 400.000 ünite Pronapen yeterlidir. Daha şiddetli enfeksiyonlarda her 12-24 saatte bir 400.000 – 800.000 ünitePronapenkullanılabilir.Stafilokok, streptokok ve pnömokok lara bağlı enfeksiyonlarda: ateş normale indikten ve enfeksiyonun diğer belirtileri kaybolduktan en az 48 saat sonrasına kadar sürede her 24 saatte bir en az 400.000 ünite. Şiddetli enfeksiyonlarda her 12-24 saatte bir 400.000 -800.000 ünite gibi yüksek dozlar veya suda eriyen penisilintuzları sık aralıklarla kullanılmalıdır.akut eklem romatizması veya glomerülonefriti önleyebilmek için streptokok enfeksiyonlarında tedavi 10 gün devam etmelidir.Primer veya sekonder sifiliz ve negatif spinal sıvılı latent sifiliz: Her gün 800.000 ünitelik dozlar uygulanarak total olarak 4.800.000 ünite ö-nerilir.Geç sifiliz(semptomatik ve asemptomatik nörosifiliz,kardiyovasküler, kemik, deri ve visseral sifiliz dahil): Günlük 800.000 ünitelik dozlar halinde total olarak 8.000.000-12.000.000 ünite uygulaması önerilir.Konjenital sifiliz(erken ve geç)- vücut ağırlığı 33 kg’dan az olanlarda: 10 gün süreyle 10.000 ünite/kg/gün.Gebelikte sifiliz: Hastalığın devresini karşılayan tedavi verilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın