Anasayfa » İlaç Rehberi » PuriNethol

PuriNethol

Puregon nedir ne için kullanılır, Puregon nasıl kullanılır, Puregon’in saklanması, Puregon’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Puregon’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Follitropin beta 50 IU

Ambalaj:

 50 IUx 1 liyofilize Ampul ve 1 mL’lik çözücü ampul.

Endikasyon:

 Follitropin Beta, aşağıdaki klinik tablolardan söz konusu olduğu kadın infertilitesi tedavisinde endikedir: Klomifen sitrat tedavisine yanıt vermeyen hastalarda anovülasyon; yardımla üreme programlarında multipl folikül oluşturmak amacıyla kontrollü hiperstimülasyon.

Kontrendikasyon:

 Over, meme, uterus, hipofiz ya da hipotalamus kaynaklı tümörler; gebelik ya da laktasyon; follitropin beta ya karşı aşırı duyarlılık; tanısı konmamış vajinal kanama; primer over yetmezliği;polikistik over hastalığına bağlı olmaksızın gelişen over kistleri ya da büyümüş overler; gebelikle bağdaşması mümkün olmayan genital malformasyonlar; gebelikle bağdaşmayan myoma uteri.

Uyarılar:

 Follitropin beta ya karşı oluşan aşırı duyarlı şimdiye kadar bildirilmemiş olmakla birlikte, anafilaktik yanıt olasılığı vardır; ilk enjeksiyonu doğrudan tıbbi gözlem altında uygulanmalıdır.

Yan Etkileri:

 Follitropin beta ile tedavi edilen hastaların%5’inde istenmeyen ovaryan hiperstimülasyon görülmüştür. Çoğul gebelik ve ektopik gebelik riskinde çok hafif bir artış saptanmıştır.

İlaç Etkileşimleri:

 Klomifen sitrat ile birlikte kullanımı folikül yanıtını artırabilir. GnRH agonisti ile hipofizer desensitizasyon oluşturulduktan sonra yeterli folikül gelişimini sağlayabilmek için daha yüksek doz follitropin beta kullanmak gerekebilir.

Doz Önerisi:

 Puregon Solüsyonu diğer başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.Overlerin dışarıdan verilen gonadotropinler karşı oluşturduğu yanıt kişiden kişiye ve kişinin kendi içinde büyük değişiklik göstermektedir.Bu da standart bir doz şemasını imkansız kılar. Uygulanan doz, overlerin yanıtına bağlı olarak hastaya göre düzenlenmelidir.Anovülasyon: Genelde,ardışık tedavi şeması önerilmektedir. Uygulamaya genellikle 75 IU FSH aktivitesiyle başlanır. Bu başlangıç dozuna en az 7 gün süreyledevam edilir. Overlerde yanıt sağlanamazsa folikül gelişimi ve/veya plazma estradiol düzeyleri yeterli farmakodinamik yanıtı gösterene kadar günlük doz kademeli olarak arttırılır. Estradiol düzeylerinde günlük artışın %40-100 olması optimal kabul edilir. Daha sonra preovulatuar koşullar sağlanana kadar günlük doza devam edilir.Yardımla üreme programlarında kontrollü over hiperstimülasyonu: Bu amaçla pek çok protokol uygulanmaktadır.Başlangıç dozu olarak en az ilk 4 gün boyunca 150-225 IU önerilir. Daha Sonra, over yanıtına bakılarak, doz hastaya göre ayarlanır. Klinik Çalışmalarda 75-375 IU’lik sürek dozunun 6 ile 12 gün devam edilmesi yeterli bulunmuştur. Bazan tedavi süresinin uzatılması gerekebilir.Uygulama şekli: Puregon, yanında verilen çözücüde çözülerek hazırlanır.Hazırlanan çözelti zaman geçirilmeden uygulanmalıdır. Enjeksiyon Ağrılı olmaması ve enjeksiyon yerinden oluşabilecek sızmanın minimuma indirilmesi için Puregon çö-zeltisi IM ya da SC yoldan yavaşça uygulanmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın