Anasayfa » İlaç Rehberi » Laevolac

Laevolac

Lamisil nedir ne için kullanılır, Lamisil nasıl kullanılır, Lamisil’in saklanması, Lamisil’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Lamisil’in olası yan etkiler nelerdir.

Krem

Terbinafin HCl 10mg/g

Ambalaj:

 15 g’lik tüp.

Endikasyon:

 Dermatofitlerin Neden olduğu deri ve tırnakların fungal enfeksiyonlarında, derinin“ringworm” enfeksiyonlarında (tinea korporis, T. kruris, T. pedis)ve candida cinsi mantarların neden olduğu maya enfeksiyonlarında,dermatofit mantarların neden olduğu onikomikozlarda endikedir.Krem formu ayrıca Malassezia furfur diye de bilinen Pityrosporum orbiculare’-nin neden olduğu pitiriyazis versikolorda karşı da etkilidir.

Kontrendikasyon:

 Etkin Maddeye karşı aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi,yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğer fonksiyon bozukluğuna ait belirti ve semptomlar görülürse, hepatik orijin değerlendirilerek terbinafin tedavisine son verilmelidir. Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalara ilaç yarı dozda verilmelidir. Gebe kadınlarda olası yararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece, kullanılmamalıdır.Terbinafin sütle atıldığından, oral yolla tedavi gören kadınlar emzirmemelidir.

Yan Etkileri:

 Yanetkiler hafif veya orta derecede ve geçicidir. En sık görülen yan etkiler gastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık, dispepsi, bulantı,hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksiyonları (döküntü,ürtiker) ve kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji) nedir.

İlaç Etkileşimleri:

 Terbinafin, İV kafein uygulamasında klirensi %19 oranında azaltır, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. Terbinafinin plazma klirensi metabolizmayı indükleyen (ör: rifampisin) ilaçlarla artırılabilir vesitokrom P450’yi inhibe eden ilaçlarla (ör: simetidin) inhibe edilebilir. Bu Tür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda, terbinafin dozu uygun biçimde düzenlenmelidir.

Doz Önerisi:

 Lamisil Krem: Günde 1 veya 2 kez uygulanabilir. Tedavi süresi tinea korporis, kruris ve kutanöz kandidiyaziste 1-2 hafta; pitiriyazis versikolorda 2 hafta; tinea pediste 2-4 hafta, günde 2 kez uygulandığında 1 haftadır. Düzensiz kullanım veya tedavinin erken kesilmesi hastalığı yineleme riskini artırır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın